1. Farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
Apotheek
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Farmaceutisch en toxicologisch laboratorium

De ziekenhuisapotheek van Rijnstate heeft een eigen laboratorium, het farmaceutisch en toxicologisch laboratorium (FarmaToxLab). Het FarmaToxLab meet de concentraties van geneesmiddelen in bloed of urine voor Therapeutic Drug Monitoring of toxicologie.

Therapeutic Drug Monitoring (TDM) is het individualiseren en optimaliseren van geneesmiddelentherapie op basis van resultaten van de gemeten concentratie in lichaamsmateriaal. Bij metingen in het kader van de toxicologie gaat het vaak om het stellen van de juiste diagnose bij bedoelde of niet-bedoelde vergiftigingen met geneesmiddelen. Een juist advies van een van de ziekenhuisapothekers is een belangrijk onderdeel van deze analyses. Ook verricht het FarmaToxLab farmaceutische analyses ter controle van de geneesmiddelen die in de ziekenhuisapotheek bereid worden.

Medische diensten van het FarmaToxLab

Een overzicht van alle beschikbare analyses kunt u vinden in de spiegelbepalingen FarmaToxLab. Hierin staat per analyse het benodigd volume per monster, de doorlooptijd en de referentiewaarde aangegeven. Als er speciale eisen aan een monster zijn bij het vervoer naar het FarmaToxLab, dan staat dit hier ook in aangegeven.

Medisch advies

De ziekenhuisapotheker van FarmaToxLab geeft u graag advies over de aanvraag en interpretatie van analyses in het kader van Therapeutic Drug Monitoring of toxicologie. U kunt de ziekenhuisapotheker bereiken via telefoonnummer 088 - 005 7012. Bij afwezigheid van de ziekenhuisapotheker van FarmaToxLab kunt u contact opnemen met de dienstdoende ziekenhuisapotheker. U kunt dan bellen naar 088 - 005 8888 en vragen naar de dienstdoende ziekenhuisapotheker.

Beveiligen van persoonlijke informatie

Alle medewerkers van Rijnstate hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot informatie die zij in hun werkomgeving krijgen over patiënten.

Voor de analisten van het FarmaToxLab geldt dat zij geen resultaten van analyses doorgeven aan derden, behalve aan de dienstdoende ziekenhuisapotheker, de ziekenhuisapotheker van FarmaToxLab of de vervanger. In verband met interpretatie en uitleg bij het geven van een uitslag, mogen alleen ziekenhuisapothekers een uitslag bespreken met een aanvrager.