1. Privacy website
Rijnstate
Verpleegkundige zit naast een kind dat met een oorspiegel in de oren van een pop kijkt

Privacy website

Rijnstate vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt Rijnstate dan ook overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt Rijnstate gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Rijnstate daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Cookies

Rijnstate maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe www.rijnstate.nl wordt gebruikt. Met deze inzichten kunnen wevde website verbeteren. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk anoniem gemaakt. De informatie wordt via een beveiligde verbinding overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Meer informatie over cookies op Wikipedia en op google.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Rijnstate en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming 'Rijnstate' in combinatie met de daarbij behorende huisstijlelementen gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Rijnstate, (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Rijnstate en andere websites

Op de website van Rijnstate treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Rijnstate kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging

Rijnstate heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Rijnstate toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

Rijnstate behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Rijnstate adviseert u daarom regelmatig dit privacystatement te raadplegen voor een update van het privacybeleid van Rijnstate.

Privacy en medisch dossier

Wilt u meer weten over privacy rondom bijvoorbeeld uw medisch dossier, kijk dan op de pagina privacy en dossier.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u een e-mail sturen naar: communicatie@rijnstate.nl