Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Preventie

Zorg voorkomen

Het thema preventie staat in Nederland hoog op de agenda. En daar is alle aanleiding voor. Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik veroorzaken veel gezondheidsverlies en leiden tot een hoge ziektelast. Door in te zetten op preventie, kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren. En dat is nodig, gezien de stijgende zorgvraag, vergrijzing, het toenemend tekort aan zorgpersoneel en de stijgende zorguitgaven.

Rijnstate ademt gezondheid en wil er voor zorgen dat iedereen gezonder wordt, niet enkel beter. Wij zien het als een belangrijke taak om u via onze kennis u zoveel mogelijk te ondersteunen bij het verbeteren van uw gezondheid en het voorkomen van verergering van uw ziekte. Dit doen wij vanuit ons speerpunt ‘preventie’ dat gericht is op de beste behandelingen en een gezonde leefstijl. Zowel binnen de muren van het ziekenhuis als er buiten, in samenwerking met de regio.

Onze missie is het om preventie onderdeel van het zorgproces te maken. Uw medewerking is hierbij van groot belang. Zo kunt u zelf invloed uitoefenen op uw gezondheid. Denk hierbij aan gezond(er) eten, voldoende bewegen en zorgen voor ontspanning. Elke stap, hoe klein of groot ook, is een stap naar een gezonder leven.

Wat doen we al?

Het prehabilitatie programma voor oncologische patiënten is hier een mooi voorbeeld van: dit programma gericht op bewegen, gezonde voeding en ont-stressen, en draagt er aan bij dat deze patiënten fitter de operatie ingaan en daarna sneller herstellen.

Een andere ontwikkeling is het programma Beter Ouder dat gericht is op het voorkomen en verminderen van complicaties en het verkorten van de opname. Tenslotte is het project GO! Gezond Onderweg voor kinderen met overgewicht een mooi voorbeeld hoe we ziekte en aandoeningen proberen te voorkomen.

Samenwerking in de regio

Om preventie in de regio vorm te geven, ondersteunt Rijnstate het zorgnetwerk Community of Care, waar tientallen regionale partners samenkomen om te werken aan de transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en welzijn.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Feestelijke lancering ‘Smakelijk en Gezond voor jou’

Het thema preventie staat in Rijnstate hoog op de agenda. Het aanbod van goede en gezonde(re) voeding maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. Om patiënten, bezoekers én medewerkers te stimuleren gezondere en bewustere keuzes te laten maken als het om eten en drinken gaat, lanceert Rijnstate daarom 'Smakelijk en Gezond voor jou'.

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: