Waar staan we voor?
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Preventie

Zorg voorkomen

Het thema preventie staat in Nederland hoog op de agenda. En daar is alle aanleiding voor. Roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik veroorzaken veel gezondheidsverlies en leiden tot een hoge ziektelast. Door in te zetten op preventie, kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren. En dat is nodig, gezien de stijgende zorgvraag, vergrijzing, het toenemend tekort aan zorgpersoneel en de stijgende zorguitgaven.

Rijnstate ademt gezondheid en wil ervoor zorgen dat iedereen gezonder wordt, niet enkel beter. Wij zien het als een belangrijke taak om u via onze kennis zoveel mogelijk te ondersteunen bij het verbeteren van uw gezondheid en het voorkomen van verergering van uw ziekte. Dit doen wij vanuit ons speerpunt ‘preventie’ dat gericht is op de beste behandelingen en een gezonde leefstijl. Zowel binnen de muren van het ziekenhuis als er buiten, in samenwerking met de regio.

Onze missie is het om preventie onderdeel van het zorgproces te maken. Uw medewerking is hierbij van groot belang. Zo kunt u zelf invloed uitoefenen op uw gezondheid. Denk hierbij aan gezond(er) eten, voldoende bewegen en zorgen voor ontspanning. Elke stap, hoe klein of groot ook, is een stap naar een gezonder leven.

Wat doen we al?

Het prehabilitatieprogramma voor oncologische patiënten is hier een mooi voorbeeld van: dit programma gericht op bewegen, gezonde voeding en ont-stressen, en draagt er aan bij dat deze patiënten fitter de operatie ingaan en daarna sneller herstellen.

Een andere ontwikkeling is het programma Beter Ouder dat gericht is op het voorkomen en verminderen van complicaties en het verkorten van de opname. Tenslotte is het project GO! Gezond Onderweg voor kinderen met overgewicht een mooi voorbeeld hoe we ziekte en aandoeningen proberen te voorkomen.

Samenwerking in de regio

Om preventie in de regio vorm te geven, ondersteunt Rijnstate het zorgnetwerk Community of Care, waar tientallen regionale partners samenkomen om te werken aan de transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en welzijn.

Nieuws

Hieronder vindt u interessante nieuwsberichten.
Persoon houdt twee gewichtjes vast
Gezondheid als uitgangspunt

Binnen ons programma Preventie is gezondheid het uitgangspunt. Dit vraagt om een verschuiving in aanpak van ziekte naar gezondheid. Binnen Rijnstate zijn hiervoor de afgelopen jaren al verschillende projecten opgezet. 

Lees meer
Rijnstate doet mee aan de Gezond en Fit-maand

Lekker in je vel zitten, zowel in je lijf als in je hoofd. Dat wil iedereen wel. Het gaat vaak vanzelf als je regelmatig beweegt, gezond eet, niet rookt en genoeg rust. Maar hoe zet je die eerste stap? 

Lees meer
Preventie hoog op de agenda in Rijnstate

In het zorglandschap is de paradigmashift van ‘focus op ziekte’ naar ‘focus op gezondheid’ al langer gaande. Preventie staat daarom hoog op de agenda in Nederland. Ook Rijnstate wil ervoor zorgen dat iedereen gezonder wordt, niet enkel beter. Hoe wij dit willen bereiken, hebben we begin 2021 samengevat in onze visie op preventie.

 

Lees meer
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via:

Komt u op bezoek bij uw naaste?

Draag dan een mondneusmasker.

De mondneusmaskers zijn gratis te verkrijgen bij de hoofdingang van ons ziekenhuis en op alle verpleegafdelingen.

Namens onze patiënten: dank voor uw medewerking!