Vergoedingen
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Kosten en vergoeding van spoedzorg

Bezoekt u de Spoedeisende Hulp? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de vergoeding met uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met Rijnstate heeft. Is uw situatie niet levensbedreigend? Ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost worden niet verrekend met uw eigen risico. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is ’s avonds, in het weekend en op feestdagen geopend, juist op die tijden dat u niet bij uw eigen huisarts terecht kunt.

Vervolgbehandeling
Heeft u na uw bezoek aan de Spoedeisende Hulp een vervolgbehandeling nodig? Vraag dan bij uw zorgverzekeraar na of de kosten voor uw behandeling bij Rijnstate (volledig) worden vergoed.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: