1. Machtigingen
Mijn Rijnstate
Twee verpleegkundigen staand met handen in de zij en liften op de achtergrond

Machtigingen

U kunt gemachtigd worden voor een patiënt die u wettelijk vertegenwoordigt, uw kind, iemand voor wie u tijdelijk zorgt, een ouder, een familielid, een vriend(in).

  • U kunt een machtiging alleen persoonlijk aanvragen bij het specialisme waar u onder behandeling bent. Dat kan op elke locatie van Rijnstate.
  • Bent u opgenomen in Rijnstate? Dan kunt u een machtiging aanvragen op de afdeling waar u ligt.
  • Gemachtigde en patiënt (vanaf 12 jaar) moeten beiden aanwezig zijn bij de aanvraag.
  • Gemachtigde en patiënt moeten beiden een identiteitsbewijs laten zien.
  • De gemachtigde wordt eerst ingeschreven als patiënt bij Rijnstate (als dat nog niet zo is).
  • Bent u wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt, bent u voogd of mag u als ouder alleen toegang krijgen en de andere ouder niet? Neem dan ook een geldige beschikking van de rechtbank mee.

Alle informatie over machtigingen staat op www.rijnstate.nl/mijnrijnstate.

U kunt iemand anders machtigen zoals beschreven bij ‘Hoe vraag ik een machtiging aan?’ 

Ja dat kan. De arts kan een einddatum aan de machtiging meegeven.

De behandelend arts bepaalt of u gemachtigd kunt worden. Nadat de arts toestemming heeft gegeven, heeft u de volgende werkdag toegang tot Mijn Rijnstate van de andere patiënt. Kunt u niet gemachtigd worden, dan bespreekt de arts dit met u.

Een machtiging kunt u alleen persoonlijk laten intrekken bij het specialisme waar u onder behandeling bent. Dat kan op elke locatie van Rijnstate.
Alle informatie over machtigingen staat op www.rijnstate.nl/mijnrijnstate.

Als gemachtigde kunt u alles zien en doen wat u in uw eigen Mijn Rijnstate ook kunt zien en doen.

Vanaf het moment dat uw kind 16 jaar is, worden de machtigingen automatisch ingetrokken. Uw kind kan vanaf deze leeftijd alleen nog maar zelf inloggen in zijn Mijn Rijnstate.
Wil uw kind dat u wel toegang heeft tot zijn Mijn Rijnstate? Vraag dan samen opnieuw een machtiging aan bij het specialisme waar uw kind onder behandeling is. Ga daarvoor naar de balie van de betreffende polikliniek. Dat kan op alle locaties van Rijnstate. Alle informatie over machtigingen Alle informatie over machtigingen staat op www.rijnstate.nl/mijnrijnstate.

Heeft u geen ouderlijk gezag meer? Dan wordt uw machtiging ingetrokken.

Nee. Een DigiD is strikt persoonlijk. Als u Mijn Rijnstate van iemand anders wilt inzien, vraag dan een machtiging aan.

Nee. De afspraakherinnering versturen wij naar het e-mailadres of het telefoonnummer dat onder ‘Persoonlijke gegevens’ van de patiënt zelf staat. Dat geldt voor alle meldingen, dus ook als er bijvoorbeeld een nieuw e-consultbericht voor de patiënt klaarstaat of als er nieuwe informatie beschikbaar is op Mijn Rijnstate.