Machtigingen
Vrouw zit met tablet op de bank in de huiskamer

Machtiging kinderen tot 12 jaar

Wilt u een machtiging aanvragen voor toegang tot Mijn Rijnstate van een kind onder de 12 jaar?  Vult u dan het machtigingsformulier in. Lees de uitleg op het formulier goed door, vul de gevraagde gegevens in en lever het formulier ondertekend in bij de Registratiebalie van Rijnstate. Dit kan op elke locatie.

Aandachtspunten bij de aanvraag: 

  • U kunt alleen een machtiging krijgen als u het gezag of de voogdij over uw kind heeft. Als u het ouderlijk gezag of de voogdij heeft, bent u ook de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. In de medische zorg betekent het dat u toestemming moet geven voor bijvoorbeeld een operatie of een behandeling. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
  • Het kind onder de 12 jaar hoeft zelf niet aanwezig te zijn bij de aanvraag van de machtiging.
  • Heeft u meerdere kinderen onder de 12 jaar? Dan kunt u de machtiging voor alle kinderen in één keer regelen. Het is wel nodig per kind een machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen.
  • Op het machtigingsformulier moet bij contactgegevens van het kind een mobiel nummer en een e-mailadres komen. Naar deze gegevens sturen we de herinneringen voor bijvoorbeeld een afspraak. Let op: hier kan maar één nummer en e-mailadres staan. Als meerdere personen gemachtigd worden voor het dossier van het kind, moeten ze zelf onderling afstemmen welke contactgegevens ze invullen bij de patiënt.
  • Zodra het kind 12 jaar wordt, mag het meebeslissen over over zijn medische zorg en krijgt het toegang tot het eigen medisch dossier. 

Lees ook:

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: