Machtigingen
Vrouw zit met tablet op de bank in de huiskamer

Machtiging jongere vanaf 16 jaar

Als een jongere 16 jaar wordt, beslist hij zelf over zijn zorg. Alle machtigingen voor zijn persoonlijke Mijn Rijnstate worden dan ingetrokken. Vanaf dat moment kan alleen de jongere zelf inloggen in zijn persoonlijke Mijn Rijnstate met zijn DigiD, met controlefunctie via sms of de DigiD-app.

Lees hier wat er nodig is om ouders/voogden alsnog toegang te geven tot de persoonlijke Mijn Rijnstate van jongeren vanaf 16 jaar.

  • Wil uw kind graag dat zijn ouders/voogden ook toegang hebben tot zijn persoonlijke Mijn Rijnstate? Vraag dan samen opnieuw een machtiging aan bij de Registratiebalie. Dat kan op alle locaties van Rijnstate.
  • Wil uw kind graag dat de machtiging doorloopt, dan kunnen u en uw kind opnieuw een machtiging aanvragen vanaf één maand voordat uw kind 16 jaar wordt.
  • Bent u wettelijk vertegenwoordiger van uw kind? Ook dan worden alle machtigingen ingetrokken als uw kind 16 jaar wordt. U moet opnieuw een machtiging aanvragen. U heeft dan een beschikking van de rechtbank nodig waaruit blijkt dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent.

Lees ook:

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: