1. Functionaris voor gegevensbescherming
Mijn rechten en privacy
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Functionaris voor gegevensbescherming

Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming. Dit is een onafhankelijk persoon die controleert of we in Rijnstate de privacywetgeving goed naleven en die over deze wetgeving adviseert.

Contact

E-mail: privacy@rijnstate.nl

Postadres:
Stichting Rijnstate Ziekenhuis
t.a.v. Functionaris voor gegevensbescherming
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem