1. Functionaris voor gegevensbescherming
Mijn rechten en privacy
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Functionaris voor gegevensbescherming

Heeft u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming. Dit is een onafhankelijk persoon die controleert of we in Rijnstate de privacywetgeving goed naleven en advies geeft hierover.

Contact

E-mail: privacy@rijnstate.nl

Postadres:
Stichting Rijnstate Ziekenhuis
t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem