1. Mijn rechten en privacy
Praktische informatie
Patiënte met arts en verpleegkundige in behandelkamer

Mijn rechten en privacy

In Nederland bestaat veel wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg. Ook patiëntenrechten zijn wettelijk geregeld. Relevante wetten voor u als patiënt zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u vragen hebben over uw patiëntenrechten, dan kunt u hiervoor terecht bij het Klachtenbureau. Meer informatie vindt u in de folders Patiëntenrechten en Uw medisch dossier.

Informatie en toestemming

U heeft recht op informatie over uw behandeling. De zorgverlener is verplicht om u uitleg te geven over uw ziekte, over de verschillende mogelijkheden van onderzoek en behandeling en over de voor- en nadelen hiervan. Deze informatie heeft u nodig om toestemming te kunnen geven. U mag een onderzoek of behandeling ook weigeren. U heeft echter ook de plicht om de zorgverlener goed en volledig te informeren.

Laat u dus vooraf goed informeren:

  • Voordat u in het onderzoek of de behandeling toestemt, is het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren, welke risico’s eraan zijn verbonden en of er bijvoorbeeld nog een alternatieve behandeling mogelijk is.
  • Naarmate een onderzoek of behandeling ingrijpender is, moet de arts u meer en specifieker informeren zodat u een goede afweging kunt maken om toestemming te geven (of te weigeren).

Vrije artsenkeuze

U mag zelf een arts kiezen. Deze keuzevrijheid geldt binnen de mogelijkheden van het ziekenhuis. Soms voeren namelijk slechts één of enkele specialisten specifieke onderzoeken of behandelingen uit. In dat geval heeft u dus minder of geen keuzevrijheid.

Second opinion

Voldoende informatie is belangrijk bij een ingrijpende behandeling. Twijfelt u over het advies van de arts, weet dan dat u het recht hebt om een tweede mening (second opinion) te vragen bij een andere specialist. Bijvoorbeeld als u zich afvraagt of behandeling echt nodig is. Of als u wilt weten of er nog andere behandelmogelijkheden zijn. Als u een second opinion wilt, bespreek dit dan eerst met uw eigen arts. Ga ook na bij uw zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

Uw medisch dossier

De ziekenhuizen van Rijnstate bewaren uw gegevens in een medisch dossier. Dit dossier bevat naast aantekeningen over uw gezondheid gegevens over onderzoeken en behandelingen die u al heeft gehad. Om uw privacy te beschermen, is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat onder meer waarvoor het ziekenhuis uw gegevens mag gebruiken en hoe het ziekenhuis uw gegevens moet bewaren. Ook mag u volgens deze wet uw dossier inkijken of om een afschrift ervan vragen. Lees meer over privacy en dossier.

Wetenschappelijk onderzoek met restmateriaal

Bij sommige ingrepen en onderzoeken wordt lichaamsweefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) verwijderd voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt zonder dat de persoonlijke gegevens van de patiënt bekend zijn. Uw privacy blijft dus gewaarborgd. Mocht een onderzoeker uw persoonlijke gegevens toch nodig hebben, dan vraagt uw specialist u vooraf om toestemming. Als u bezwaar heeft tegen het (eventuele) gebruik van restmateriaal, laat dit dan vóór de ingreep weten.