Specialismen

Pathologie

Pathologie is de wetenschap die het ontstaan en het verloop van ziektes bestudeert. Vaak wordt pathologie geassocieerd met het onderzoeken van overledenen. Voor het pathologisch laboratorium van Rijnstate is dit maar een heel klein deel van het werk.

Twee belangrijke vragen

Pathologisch onderzoek helpt de behandelend arts onder andere met het stellen van een precieze diagnose. Voor pathologisch onderzoek zijn eigenlijk twee vragen van belang. De behandelend arts wil weten welke ziekte of afwijking een patiënt heeft en de arts wil na de operatie van een patiënt weten of de afwijking (bijvoorbeeld een tumor) geheel is verwijderd.

Weefsels en cellen

Cel- en weefselonderzoek vormen het belangrijkste deel van het werk van de patholoog. Weefselonderzoek (histologie) wordt gedaan op biopten, verwijderde organen of delen van organen. Hier worden dunne coupes van gesneden, die door de patholoog met verfijnde onderzoekstechnieken microscopisch worden bekeken. Aan de hand daarvan kan de patholoog onder andere bepalen welk ziekteproces in het betreffende orgaan gaande is.

Celonderzoek (Cytologie) wordt gedaan op uitstrijken, cellen verkregen uit vochten (urine, buikvocht en dergelijke) en puncties. Het materiaal wordt op glaasjes uitgestreken, gekleurd en microscopisch bekeken. Een bekend voorbeeld van een cytologisch onderzoek is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Locatie laboratorium pathologie

Het laboratorium voor pathologie bevindt zich in Rijnstate Arnhem, route 53. Op werkdagen is het laboratorium geopend van 8.00 tot 17.00 uur en bereikbaar via telefoonnummer 088 - 005 7271.

Pathologie-DNA

Het laboratorium voor Pathologie en de pathologen van Rijnstate werken onder de naam Pathologie-DNA samen met laboratoria voor pathologie van Jeroen Bosch en St. Antonius Utrecht/Nieuwegein. Het samenwerkingsverband biedt efficiënte topdiagnostiek aan specialisten, huisartsen en andere verwijzers. Meer informatie over Pathologie-DNA vindt u op www.pathologie-dna.nl.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: