1. Wetenschapsbureau
Wetenschap en innovatie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Wetenschapsbureau

Rijnstate kent een eigen kennis- en expertisecentrum voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, het Wetenschapsbureau. Dit bureau faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van al het wetenschappelijk onderzoek dat binnen de eigen muren plaatsvindt.

Welke ondersteuning biedt het Wetenschapsbureau?

Het Wetenschapsbureau is het eerste contactpunt voor zowel interne als externe partijen die (patiëntgebonden) onderzoeken of trials binnen Rijnstate willen uitvoeren. Bij de organisatie van onderzoek kan de trialcoördinator ondersteuning bieden, bij de inhoudelijke opzet van het onderzoek de epidemioloog en bij het zoeken naar evidence-based literatuur de informatiespecialist. Ook het secretariaat van de Lokale Toetsingscommissie is bij het bureau ondergebracht.

Contact

E-mail: wetenschapsbureau@rijnstate.nl

Telefoon: 088 - 005 7870