Hoogleraren werkzaam bij Rijnstate
Laatste informatie over het coronavirus

Jeannette Hofmeijer: ‘In Rijnstate is ruimte voor onderzoek buiten de gebaande paden’Hersenschade als gevolg van een hartstilstand of na een herseninfarct.  Hoe kunnen we patiënten het beste behandelen om hersenherstel zoveel mogelijk te bevorderen? Dat is het terrein van neuroloog Jeannette Hofmeijer. Zij is per 1 juli 2019 hoogleraar translationele neurofysiologie aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente (UT). 

Wat is het meest vernieuwende aan het onderzoek dat u doet?
“Bij patiënten die door een hartstilstand zijn getroffen, is er tijdelijk geen bloedtoevoer naar de hersenen geweest. Daardoor zijn deze patiënten vaak in coma. Wereldwijd is de standaardbehandeling dan om eerst af te wachten. We geven een slaapmiddel en houden de patiënt koel. Door het onderdrukken van hersenactiviteit hopen we de hersenschade te beperken. Maar echt hard bewijs dat dit werkt, is er eigenlijk niet.

In mijn onderzoeksgroep aan de Universiteit Twente doen we het juist andersom: we kijken hoe we met medicijnen of magneetimpulsen de hersenen in deze eerste fase weer kunnen activeren. Dit onderzoeken we eerst in gekweekte hersencellen, ook wel ‘a Brain on a Chip’ genoemd. Sommige behandelingen testen we al op patiënten. De hoop is dat het leidt tot nieuwe behandelmogelijkheden en tot minder hersenschade.”

Waar bent u trots op?
‘In 2018 kreeg ik van de Hartstichting 650.000 euro voor mijn onderzoek. Dat ervaar ik als een grote eer. Het geeft mogelijkheden om mijn onderzoekslijn uit te breiden. Ook ben ik blij met de samenwerking met psychiater Jeroen van Waarde van Rijnstate. Wij doen in samenwerking onderzoek naar hersenschade na een epileptische aanval.”


Hoe ziet uw week eruit?
“Ik werk drie dagen in de week als neuroloog in Rijnstate en twee dagen aan de Universiteit Twente (UT). In Rijnstate behandel ik patiënten en doe of begeleid klinisch onderzoek. Aan de UT doe ik laboratoriumonderzoek, data-analyse, geef les aan studenten technische geneeskunde en begeleid jonge onderzoekers (promovendi).  Er is in Rijnstate een steeds betere infrastructuur voor onderzoek ontstaan. In de combinatie tussen patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek lopen we hier echt voorop!’

In dit filmpje vertelt Jeannette Hofmeijer over de Winterprijs die zij ontving van de Universiteit Twente

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: