Topklinische zorg
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Onderzoek en zorginnovatie

In samenwerking met de universitaire medische centra nemen de STZ-ziekenhuizen deel aan toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek. Ook spelen zij een belangrijke rol in de ontwikkeling en evaluatie van verpleegkundige protocollen en protocollen van andere paramedische beroepsgroepen.

Ruimte voor patiëntgebonden en promotieonderzoek

Rijnstate ondersteunt wetenschappelijk onderzoek in het kader van de opleidingen intensief. Er is volop ruimte voor (eigen) patiëntgebonden onderzoek, wat resulteert in wetenschappelijke publicaties en voordrachten. Ook biedt Rijnstate gelegenheid voor promotieonderzoek van arts-assistenten en specialisten.

Meer informatie over onderzoek binnen Rijnstate

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: