Rijnstate. Voorop in zorg voor jou.
Patiënte met arts en verpleegkundige in een behandelkamer
Laatste informatie over het coronavirus

De juiste zorg op de juiste plek

We willen graag kwalitatief goede zorg aanbieden op de juiste plek. Op de plek waar de zorg het meest efficiënt is en het best aansluit op de behoeften van de patiënt. Dus dichtbij waar het kan en verder weg als dat nodig is. Zo willen we waarde toevoegen aan de gezondheid van de patiënt, (duurdere) zorg voorkomen, zorg dichterbij patiënten thuis realiseren en zorg vervangen door bijvoorbeeld e-health.

Dit betekent dat er de komende jaren steeds meer zorg wordt verplaatst naar de thuissituatie. Zo beginnen we binnenkort met thuismonitoring, waarbij we de vitale functies van patiënten op afstand observeren en bewaken, zoals de ademhaling, lichaamstemperatuur, polsslag en bloeddruk. Op de afdeling Bariatrie starten we een eerste pilot met thuismonitoring.

Patiënten actief betrekken bij verbetering van zorg

Om de zorg beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten is het belangrijk om patiënten zoveel mogelijk bij de zorg te betrekken. Door de ervaringen en wensen van de patiënten mee te nemen, kunnen we de kwaliteit en effectiviteit van de zorg vergroten. Dit betekent ook dat we ons meer inleven in de patiënten en dus meer gastvrije zorg met ziel bieden.

Ook willen we onze patiënten als partner betrekken bij onze zorg en ons beleid. Familieleden kunnen bijvoorbeeld meehelpen met de zorg op de Intensive Care en mantelzorgers met de zorg op de verpleegafdelingen. Verder laten we een moederraad, en vanaf 2020 een kinderraad, meedenken over de inrichting van onze geboorte- en kinderzorg. Daarnaast werkt er een ervaringsdeskundige op de PAAZ, maakt een expertpatiënt deel uit van de oncologiecommissie en vragen we kwetsbare ouderen en mantelzorgers om mee te doen in het programma Beter Ouder.

Samen beslissen

Samen beslissen is de norm. De patiënt en de hulp- en zorgverlener beslissen samen welke zorg het beste past. Dit vraagt om een andere manier van werken. Om onze zorgverleners hierbij te ondersteunen, ontwikkelen we materiaal als keuzehulp en informatie op maat. Een goed voorbeeld van samen beslissen in de praktijk is de polikliniek Kanker bij ouderen.

Samenwerking met regionale zorgpartners

Rijnstate onderzoekt ook de mogelijkheden om medisch-specialistische zorg, die niet per se in het ziekenhuis hoeft te worden gegeven, in samenwerking met de eerste lijn aan te gaan bieden. Zo kunnen patiënten straks voor dermatologische zorg terecht in grote huisartsenpraktijken en gaan oogartsen samen met huisartsen en optometristen oogzorg bieden.

Met de verschuiving van meer zorg naar de eerste lijn en de patiënt thuis, neemt hier ook de vraag aan diagnostisch onderzoek toe. Ons diagnostisch centrum ZekerWeten speelt hier op in door steeds meer onderzoek op locatie uit te voeren. Denk hierbij aan echografie, longfunctietesten en elektrocardiogrammen in de huisartsenpraktijk. Deze diensten breiden we uit met slaapapneuonderzoek. We kijken ook of het mogelijk is om meer laboratoriumtesten bij de patiënt thuis af te (laten) nemen. Ook breidt ZekerWeten de dienstverlening voor eerstelijns verloskundigen en verpleeghuizen uit.

De apotheek van Rijnstate gaat haar medische expertise ook meer buiten de muren van het ziekenhuis inzetten, bij onder andere thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen. Daarnaast biedt de apotheek ondersteuning bij infuustherapie thuis.

Beter Ouder

Door de vergrijzing nemen de complexe zorgvragen van ouderen toe. Bij kwetsbare ouderen komt dementie en het hebben van meerdere aandoeningen tegelijkertijd vaker voor. Daarbij blijven kwetsbare ouderen langer in het ziekenhuis, vanwege onvoldoende doorstroommogelijkheden naar andere zorginstellingen. De komende jaren gaan we aan de slag met een vervolgprogramma op Beter Ouder, dat is gericht op het voorkomen en verminderen van complicaties en het verkorten van de opname.

Preventie

Ook gaat Rijnstate meer doen om ziekten of aandoeningen te voorkomen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project GO! Gezond Onderweg voor kinderen met overgewicht.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: