1. Aantrekkelijke en moderne werk- en leeromgeving
Rijnstate. Voorop in zorg voor jou.
Patiënte met arts en verpleegkundige in een behandelkamer

Aantrekkelijke en moderne werk- en leeromgeving

Willen we al onze ambities waarmaken, dan is er een werkomgeving nodig waarin we ons met zijn allen verantwoordelijk voelen, willen en mogen leren, risico's durven nemen, afspraken nakomen, oprechte aandacht en respect voor elkaar hebben en elkaar vertrouwen. Dit vraagt om een open organisatiestructuur met ruimte voor alle medewerkers om zich te kunnen ontplooien. Hier gaan we de komende jaren meer aan werken.

Lees meer over werken bij Rijnstate