Maatschappelijk Verantwoord Rijnstate
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Green Deal

Rijnstate heeft zich aangesloten bij Green Deal 'Nederland op weg naar duurzame zorg'

In oktober 2015 is in Nederland een start gemaakt met de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’. Voor zorginstellingen houdt dit in dat ze:

  • maatregelen nemen om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen en duurzaamheid intern te borgen door toe te werken naar een integraal duurzaamheidskeurmerk;
  • kennis en ervaring met het verduurzamen van de bedrijfsvoering delen met andere zorginstellingen;
  • bijdragen aan het agenderen van het thema duurzaamheid in de zorg door hier bij zorgkoepels en collega-zorginstellingen aandacht voor te vragen.

Deze doelstellingen sluiten aan bij de duurzaamheidsambities van Rijnstate. Daarom heeft Rijnstate zich in het voorjaar van 2017 aangesloten bij deze Green Deal.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: