Bijdragen aan het milieu
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Terugdringen verspilling patiëntenvoeding

Rijnstate is een aantal jaren geleden overgegaan op het Foodbankconcept voor koelverse maaltijden. Diepvriesmaaltijden zijn beperkt aanwezig.

We hebben vaste menu’s voor onze patiënten. Het bestellen van de maaltijd vindt plaats via een tablet, waardoor de tijdspanne tussen de bestelling en de maaltijdverstrekking verder is teruggedrongen. De grootte van de portie is standaard, bij afwijkingen vindt er maatwerk plaats.

Verder is het aantal bevoorradingsplaatsen op de afdelingen teruggebracht. Er is alleen nog een dagvoorraad aanwezig. Er is een centraal voedingspunt, dat zeven dagen per week wordt beleverd, waardoor de voorraad tot een minimum wordt beperkt. Niet genuttigde maaltijden gaan retour naar een centraal voedingspunt en worden dagelijks gemeten. Rijnstate verwerkt deze meetgegevens periodiek.

Het afruimen van de borden na een genuttigde warme maaltijd vindt plaats bij een centraal voedingspunt. Het afwassen van het serviesgoed en bestek vindt plaats bij de leverancier van de warme maaltijden.

Alle genoemde maatregelen hebben geleid tot het terugdringen van het aantal niet genuttigde warme maaltijden en derving van overige voedingsmiddelen.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: