Bijdragen aan het milieu
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Bevorderde innovaties

Rijnstate wil ook op de lange termijn een duurzame organisatie zijn. Daarom werken we mee aan innovatieve oplossingen. Op deze manier kunnen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame producten.

Samenwerking met Philips

Rijnstate heeft een meerjarencontract met Philips voor de levering en het onderhoud van medische apparatuur. Omdat ook bij Philips duurzaamheid hoog in het vaandel staat, is ze in 2017 samen met Rijnstate op zoek gegaan naar duurzame, innovatieve maatregelen die passen binnen de milieuambitie van het ziekenhuis en kostenbesparingen opleveren.

Rijnstate en Philips hebben een paar keer met elkaar om de tafel gezeten om te brainstormen over de mogelijkheden voor meer kostenbesparende milieumaatregelen in het ziekenhuis. Vervolgens zijn er tijdens een workshop drie kansrijke projecten geselecteerd, die nader worden onderzocht.
Zo gaat Rijnstate het trapgebruik stimuleren om het energieverbruik van de liften te beperken. Ook wil Rijnstate overschakelen op circulaire verlichting (licht als een dienst). Licht als een dienst is een soort lease constructie: Rijnstate betaalt voor licht, Philips blijft eigenaar van de armaturen en zorgt ervoor dat Rijnstate op elk moment energiezuinig LED-licht van voldoende kwaliteit heeft. Aan het einde van de contractduur zorgt Philips ervoor dat de armaturen een tweede leven krijgen. Na ontmanteling wordt de armatuur elders opnieuw gebruikt in een lichtoplossing. Als de armatuur is verouderd of beschadigd, wordt de materialen gerecycled.

Verder wordt gekeken of de lease-constructie ‘betalen voor gebruik van apparatuur’ in plaats van het kopen van apparatuur interessant is voor het ziekenhuis. Philips en Rijnstate zijn inmiddels in overleg of er voor een deel van de transducers (instrument, gekoppeld aan het echoapparaat, waarmee de echo wordt gemaakt) op de afdelingen Cardiologie, Radiologie en Gynaecologie een contract kan worden afgesloten voor reparatie van kapotte transducers.

Warmtenet

In 2015 hebben we als ziekenhuis overleg gevoerd over een eventuele aansluiting op een (nog te realiseren) noordelijke aftakking van het stadswarmtenet. Dit overleg vond plaats met onder andere de gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Burgers’ Zoo, Nuon, GGZ-instelling Pro Persona en Alliander DGO.

Een warmtenet gevoed met onder andere restwarmte van de afvalverbrander AVR kan bijdragen aan de vermindering van de CO2-emissie van Rijnstate. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek moet blijken of het zinvol is voor Rijnstate om aan te sluiten op de stadsverwarming.

Pharmafilter

Rijnstate is al sinds 2014 op zoek naar de mogelijkheden voor de installatie van een Pharmafilter. Een Pharmafilter is een zuiveringsinstallatie waarin afvalwater en toegevoegd vermalen afval van het ziekenhuis worden gezuiverd. De zuivering is op zo’n manier ontwikkeld dat onder andere medicijnresten en hormoonverstoorders kunnen worden verwijderd. De installatie heeft een positief effect op onder andere:

  • de invloed van medicijnen en hormonen op het milieu;
  • de aard en hoeveelheid vrijkomend afval;
  • de interne en externe vervoersbewegingen ten behoeve van Rijnstate Arnhem;
  • het verminderen van het aantal contactmomenten met besmet materiaal, waardoor er voordelen zijn voor zowel de verpleging als de patiënt.
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: