Maatschappelijk Verantwoord Rijnstate
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Bijdragen aan het milieu

Klimaatverandering, bewustwording en stijgende energieprijzen en energietransitie hebben ervoor gezorgd dat duurzaamheid een steeds belangrijker onderwerp is geworden binnen veel organisaties. Zo ook bij Rijnstate. Met onze bijdrage aan het milieu willen we bijdragen aan een betere leefomgeving, ook voor toekomstige generaties.

Bekijk het milieujaarverslag 2018

Verantwoordelijkheid

Als ziekenhuis hebben wij de verantwoordelijkheid om goede patiëntenzorg te leveren. Binnen deze patiëntenzorg streven we ernaar om steeds meer gebruik te maken van duurzame oplossingen, zowel in de directe zorg als de processen daaromheen. Zo kijken we bij de aanschaf van nieuwe (medische) apparatuur naar het energieverbruik en kiezen we bij nieuwbouw en verbouw waar mogelijk voor duurzame en niet-milieubelastende materialen.

Activiteiten waar Rijnstate in het kader van duurzaamheid mee bezig is, zijn bijvoorbeeld het anders omgaan met energieverbruik, het verminderen van het gebruik van water, het verlagen van de CO2-uitstoot binnen het proces van afvalverwerking en een vermindering van vervoerskilometers. Naast deze activiteiten innoveert Rijnstate blijvend duurzaam op het gebied van personeelsbeleid en zorgprocessen. Ook zijn we alert op het gebruik van schaarse grondstoffen (olie, water, fosfaat) en stimuleren we hergebruik van materialen (cradle to cradle).

Ambitie

Rijnstate heeft de ambitie uitgesproken om de uitstoot van CO2 in 2020 met 50 procent te reduceren ten opzichte van 2006. Zo willen we het energieverbruik jaarlijks met 2 procent verminderen, moet het watergebruik in 2020 met 10 procent zijn gereduceerd en de CO2-emissie van afval jaarlijks met 2 procent worden teruggebracht. In 2020 wil Rijnstate bekend staan als een duurzame organisatie.

Wat doen we al?

Rijnstate voert tal van projecten en maatregelen uit die een wezenlijke bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: