Duurzaamheid
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Green Deal 3.0

Als ziekenhuis gebruiken we veel energie en grondstoffen om onze patiënten gezonder te maken. De zorg als geheel is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-uitstoot per jaar in Nederland. Dat is niet goed voor het klimaat. Daarom hebben zorginstellingen, bedrijven en de overheid afspraken gemaakt om de zorg te verduurzamen. Die afspraken staan in de Green Deal Samen werken aan duurzame zorg, oftewel de Green Deal 3.0.

Ook Rijnstate heeft de Green Deal 3.0 ondertekend. Daarmee hebben we ons verbonden aan de afspraak om tot en met 2026 actie te nemen op de volgende vijf thema’s:

  1. We zetten actief in op gezondheidsbevordering van patiënten, bezoekers en medewerkers. We stimuleren onder andere gezondere voeding.
  2. We vergroten bewustzijn en kennis bij onze medewerkers over de impact van zorg op ons klimaat.
  3. We verlagen de CO2-uitstoot met als doel in 2050 klimaatneutrale zorg te kunnen bieden; in 2026 willen we al een reductie hebben bereikt van 30 procent (ten opzichte van 2018).
  4. We verminderen ons gebruik van primaire grondstoffen en dringen restafval terug; in 2030 is dat gebruik gehalveerd (ten opzichte van 2016), om in 2050 maximaal circulaire zorg te kunnen bieden.
  5. We verminderen de milieubelasting van medicatie (gebruik).

Meer weten over de Green Deal Duurzame Zorg 3.0? Bekijk hier het hele akkoord.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: