Organisatie
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Verpleegkundige Adviesraad

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van Rijnstate geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over verpleegkundige thema's en hoe Rijnstate de beste verpleegkundige zorg kan verlenen.

De samenleving verandert erg snel en wordt steeds complexer, onder meer door vergrijzing en toenemende behandelingsmogelijkheden. Deze ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de werkzaamheden van de verpleegkundigen. Om de beste zorg te kunnen leveren moet er continu gewerkt worden aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg. 

Missie van de VAR

Rijnstate levert de beste topklinische verpleegkundige zorg van Nederland. Onder topklinische verpleegkundige zorg verstaat de Verpleegkundige Adviesraad de best mogelijke verpleegkundige zorg volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen met oprechte aandacht voor de patiënt binnen een respectvolle zorgrelatie. 

De Verpleegkundige Adviesraad van Rijnstate
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: