1. Ria van Doorn
Cliëntenraad
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Ria van Doorn

"Kernbegrippen bij mijn secretariële werkzaamheden voor de Cliëntenraad zijn betrokkenheid, integriteit en zorgvuldigheid. Mijn werk is erop gericht de leden van de raad zo goed mogelijk te laten functioneren. Bij deze taak heb ik ook veel contact met medewerkers van Rijnstate."