Leden
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Ria van Doorn

"Kernbegrippen bij mijn secretariële werkzaamheden voor de Cliëntenraad zijn betrokkenheid, integriteit en zorgvuldigheid. Mijn werk is erop gericht de leden van de raad zo goed mogelijk te laten functioneren. Bij deze taak heb ik ook veel contact met medewerkers van Rijnstate."

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: