Leden
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Marleen van Venrooij

"Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen staan we voor uitdagingen in de gezondheidszorg. Belangrijk is de toegankelijkheid te waarborgen, ongeacht opleiding, afkomst, leeftijd en mate van geletterdheid van cliënten. De kernwaarden van de zorg zoals deze door Rijnstate zijn geformuleerd, leggen de basis voor gelijkwaardige en respectvolle samenwerking tussen patiënten en zorgverleners. Samenwerking tussen zorg thuis, in ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen is daarbij meer dan ooit nodig.

Ik hoop in de cliëntenraad mijn ervaring in de gezondheidszorg als hulpverlener, als cliënt en als naaste te kunnen inzetten om mee te denken en te adviseren over de uitdagingen die dit met zich mee zal brengen."

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: