Leden
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Christien van der Mijden

Als lid van de Cliëntenraad wil ik mijn bijdrage leveren door vanuit het perspectief van patiënten kritisch mee te kijken naar alle ontwikkelingen binnen Rijnstate, maar vooral ook naar wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk en ervaring van patiënten.

Dit doe ik vanuit een zorgethisch perspectief. De kernvraag daarbij is: 'Wat is goede zorg?'. Vanuit dit vertrekpunt heb ik niet alleen aandacht voor de eigen regie van u als patiënt binnen uw zorgproces, maar juist ook voor thema’s zoals kwetsbaarheid, relationele aspecten van de zorg en afhankelijkheid. Onderwerpen die vaak onvoldoende worden onderkend, maar die een grote rol kunnen spelen in hoe u de zorg ervaart.

Door de diverse samenstelling van de Cliëntenraad dragen we zo met elkaar bij aan het verbeteren van uw zorg.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: