Leden
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Anand Bonder

Patiënten van Rijnstate hebben wettelijk recht op medezeggenschap over beleid en ontwikkelingen binnen Rijnstate die hun belangen raken. Als lid van de cliëntenraad wil ik mij ervoor inzetten dat die medezeggenschap vorm krijgt en reëel wordt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door inspraak bij benoeming van bestuurders, maar ook meer rechtstreeks door uitoefening van advies- en instemmingsrecht over veranderingen in de inrichting van de zorgverlening die patiënten raakt. De cliëntenraad is breed en gevarieerd samengesteld en zo kunnen wij het bestuur van Rijnstate en CMSR constructief kritisch volgen ter behartiging van het patiëntenbelang.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: