1. Erna Wolfs
Cliëntenraad
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Erna Wolfs

Erna Wolfs

"De zorg bezien vanuit cliëntenperspectief was voor mij altijd al belangrijk. Binnen de Cliëntenraad gaat mijn belangstelling vooral uit naar voeding, financiën, de ethiek van de zorg en de verbinding 2e-1e-0e lijn in relatie tot de ontwikkelingen in de zorg."