Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Rijnstate onderzoekt: kunnen patiënten met acute alvleesklierontsteking eerder naar huis?Kunnen we patiënten met een mild beloop van een acute alvleesklierontsteking eerder naar huis laten gaan, met goede zorg op afstand? Dat is de spannende vraag die onder het onderzoek ligt waarop PhD-student Niels Kant hoopt te promoveren aan de Universiteit Twente. Onder leiding van hoogleraar Carine Doggen en MDL-arts Marcel Spanier houdt hij de komende tijd tientallen patiënten in de gaten die in Rijnstate worden opgenomen en bij wie deze aandoening acuut opspeelt, maar zeer waarschijnlijk mild verloopt.

Patiënten met een acute alvleesklierontsteking komen doorgaans flink ziek binnen in het ziekenhuis. Forse buikpijn, afwijkende bloedwaarden en soms koorts. Om te voorspellen hoe de ziekte zich ontwikkelt, zijn de eerste 48 uur cruciaal. In de praktijk zien Niels Kant en Marcel Spanier dat een deel van de patiënten met alleen ondersteunende zorg (vocht, voeding, pijnstilling) opknapt en stabiel blijft. Toch blijven ze vijf tot zes dagen onder controle op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. Daarna gaan de meeste patiënten met ontslag.

Virtueel Zorgcentrum

In het kader van zijn studie onderzoekt Niels nu, of het mogelijk is de ondersteunende zorg die deze patiënten nodig hebben, thuis te regelen, met inzet van gespecialiseerde verpleegkundigen van het Virtueel Zorgcentrum van Rijnstate. Het zou betekenen dat patiënten niet na vijf of zes dagen, maar al na twee of drie dagen naar huis gaan.
Thuis heeft de patiënt dan dagelijks telefonisch contact met een verpleegkundige uit het Virtueel Zorgcentrum. Hij vult twee keer per dag via de Luscii-app op zijn mobiel een vragenlijst in over pijn, klachten en voeding. Ook meet hij twee keer per dag zijn temperatuur en draagt de Healthdot, een draagbare sensor in de vorm van een pleister die de ademhaling en hartslag kan meten.

Spannende optie

Een spannende optie, geeft Carine Doggen toe. Ze houdt zich als hoogleraar aan de Universiteit Twente en epidemioloog in Rijnstate bezig met de verplaatsing van zorg. “Net als andere ziekenhuizen monitort Rijnstate al veel patiënten op afstand. Doorgaans zijn dat chronisch zieken met een poliklinische behandeling. Dat we nu patiënten met een acute alvleesklierontsteking eerder naar huis laten gaan, is redelijk uitzonderlijk. Dit wordt in Nederland nog nergens anders met deze patiëntengroep gedaan.”

Best kritisch

De Ethische Toetsingscommissie, die onderzoeken onder meer beoordeelt op veiligheid voor de patiënt, was in beginsel best kritisch. Is het eerder ontslaan wel veilig? En wat doe je, als de patiënt toch zieker wordt? In samenwerking met MDL-artsen, verpleegkundigen, chirurgen, pijnspecialisten en diëtisten is daarom een goed plan gemaakt, waarna iedereen het eens was dat het onderzoek van start kon gaan.

Streng en strikt

“De selectie van patiënten is streng en strikt”, benadrukt Niels. Om een patiënt eerder naar huis te kunnen laten gaan, mogen de ontstekingswaarden niet te hoog zijn. Kijk je naar de SIRS criteria – verhoogde hartslag, ademhaling, temperatuur en witte bloedcellen – dan mag de patiënt na 48 uur op maximaal een van de vier slecht scoren; de rest moet stabiel zijn. Ook mag de patiënt geen ernstige chronische aandoening hebben.

Niels Kant

Beter herstel

Niels: “Een patiënt die in aanmerking komt voor ons onderzoek en eerder naar huis kan, is nog niet ‘beter’. We houden hem net zo goed in de gaten als in Rijnstate. Het verschil is, dat hij thuis kan herstellen. We verwachten dat dit een goed effect heeft op de slaap, lichamelijke activiteit en pijnbeleving van de patiënt en daarmee op het herstel.” En mocht de patiënt toch weer zieker worden? “Dan zien we dat meteen dankzij het intensieve contact dat we met hem hebben. Als het nodig is, doen we dan extra controles of nemen we de patiënt opnieuw op in het ziekenhuis.”

Zeventig patiënten

Wanneer kun je zeggen dat de studie voldoende resultaten heeft opgeleverd? Niels: “We verwachten dat we voldoende kunnen zeggen over de haalbaarheid, als we zeventig patiënten hebben gevolgd. Dan willen we natuurlijk weten: hoeveel mensen hebben we daadwerkelijk eerder naar huis gestuurd? Hoeveel patiënten komen eerder terug, omdat de ziekte alsnog opspeelt? En – niet onbelangrijk – wat vindt de patiënt zelf van de zorg die hij op afstand krijgt?”

Zeer geïnteresseerd

Artsen van andere ziekenhuizen aan wie Niels, Marcel en Carine de onderzoeksopzet hebben gepresenteerd, waren zeer geïnteresseerd. Ook de eerste patiënten die zijn gevraagd voor de studie zijn enthousiast.

Als de uitkomst positief uitpakt, kan deze aanpak op termijn in andere ziekenhuizen ook worden toegepast. En misschien komen andere patiëntengroepen ook wel in aanmerking voor deze manier van zorg op afstand.

V.l.n.r. Niels Kant, Marcel Spanier en Carine Doggen.

Niels: “Uiteraard is daarvoor meer onderzoek nodig, en moeten we niet te snel conclusies willen trekken. Maar ik heb goede hoop. Naast het feit dat deze methode de zorg veel kosten scheelt, zijn patiënten hier waarschijnlijk beter mee af. Voor hen doe ik dit, ik gun patiënten een goed herstel, en het liefst thuis.”

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: