Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Thuistoediening medicatie nu ook voor MS-patiëntenMet het thuis toedienen van Tysabri, een neurologisch medicijn, breidt Rijnstate vanaf 15 april 2022 de dienstverlening van Rijnstate@home uit naar neurologische (MS-)patiënten. Op jaarbasis gaat het om zo’n 150 toedieningen.

De behandeling vindt plaats in nauwe samenwerking met een neuroloog en MS-verpleegkundige. Een van deze gespecialiseerd verpleegkundigen is Annette Baars, lid van het MS-team in Rijnstate: “Om in aanmerking te komen voor de thuisbehandeling, krijgen MS-patiënten eerst vier behandelingen in het ziekenhuis. Daaruit moet blijken dat zij van de behandelingen geen noemenswaardige klachten en/of bijwerkingen ondervinden. Ook moet het inbrengen van een infuus geen problemen opleveren en dienen patiënten binnen een straal van 25 kilometer van het ziekenhuis te wonen. Als al deze lichten op groen staan, kunnen we met de thuistoediening starten.”

Voordelen

Een behandeling met dit medicijn is intensief en kan vele jaren duren. De toediening thuis duurt even lang als de behandeling in het ziekenhuis. Naast de besparing in tijd, reis- en parkeerkosten, is het grote voordeel dat patiënten de behandeling voortaan in hun vertrouwde omgeving kunnen ontvangen en zo minder bezig hoeven te zijn met ziek zijn in een ziekenhuisomgeving.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Rijnstate wil patiënten kwalitatief goede zorg aanbieden op de juiste plek: waar de zorg het meest efficiënt is en het best aansluit op hun behoeften. Dus zorg dicht bij huis waar het kan en in het ziekenhuis weg als dat nodig is. Dit doen wij vanuit het landelijke programma ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Eén van de drie pijlers binnen dit programma is het verplaatsen van zorg. Met de vergrijzende bevolking en de toegenomen zorgvraag draagt verplaatsen van zorg onder meer bij aan het toegankelijk houden van de zorg. Rijnstate werkt hierin nauw samen met zorgpartners in de regio.

Meer informatie over De Juiste Zorg op de Juiste Plek in Rijnstate vindt u hier.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: