Een vrouw met schoudertas loopt voor de wand met woorden

Onderzoek naar vroegtijdig opsporen delier met DeltascanRijnstate doet wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de Deltascan. Mogelijk kan een delier dankzij deze monitor vroegtijdig herkend worden. Wanneer een tijdelijke toestand van acute verwardheid, ofwel een delier, niet op tijd herkend wordt, dan kan dit leiden tot langere ligduur, meer complicaties en blijvende cognitieve stoornissen.

Een delier komt met name voor bij oudere patiënten, vooral tijdens een ziekte of na een operatie. Na een heupfractuur krijgt circa 25 procent van de patiënten tijdens de opname te maken met een delier. Op de afdeling Geriatrische Traumatologie van Rijnstate doen Diana Taekema, klinisch geriater, en Tanja Reutelingsperger, AIOS geriatrie, wetenschappelijk onderzoek naar de Deltascan. 

Diana: “Hoe eerder we een delier opmerken, hoe sneller we op zoek kunnen naar de onderliggende oorzaak. Ook de behandeling kan dan eerder ingezet worden, bijvoorbeeld het vroegtijdiger behandelen van een infectie. Zo kunnen complicaties en een langere opname mogelijk voorkomen worden. Een delier kan zichtbaar zijn op een EEG (elektro-encefalogram). De Deltascan maakt hiervoor gebruik van een 1-kanaals EEG. Een delier is in zo’n EEG te herkennen aan vertraagde golven: zogenaamde deltagolven.”

Het onderzoek wordt in nog drie andere ziekenhuizen uitgevoerd: Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam, Reinier de Graaf in Delft en Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.

Kwaliteit van zorg

Patiënten met een delier vertonen vaak symptomen als angstig of onrustig zijn, moeite met concentratie of hallucineren. Tanja: “In de huidige situatie geeft een ervaren arts de klinische diagnose van een delier. Dit gebeurt op basis van lichamelijk onderzoek, maar wordt eventueel ook ondersteund door de zogenaamde DOS-score (Delirium Observatie Screening) die in Rijnstate door de verpleegkundige wordt ingevuld. Hierbij wordt aan de hand van een aantal vragen bekeken of er sprake kan zijn van een delier. Het is vooral het apathische delier dat veelal te laat wordt opgemerkt. Met dit onderzoek willen we nagaan of we met behulp van de Deltascan bij kwetsbare ouderen delieren nog eerder kunnen opsporen.”

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: