Brug in het Atrium van Arnhem

Wijziging in Raad van Toezicht RijnstatePer 1 september aanstaande is de heer prof. dr. Jaap F. Hamming, hoofd afdeling Vaatchirurgie van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum), benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Rijnstate. De heer Hamming heeft aangegeven dat zijn belangstelling zich richt op de professionele ontwikkeling van zorgverleners en de kwaliteit en veiligheid van zorg.

De heer Hamming neemt de medische portefeuille van prof. dr. Mark H.H. Kramer over, die na 8 jaren lidmaatschap statutair terugtreedt.

Per 1 septemberaanstaande neemt mevrouw drs. Marjan Trompetter het voorzitterschap van prof. dr. Mark J.W. van Twist over. Zij is benoemd voor een termijn van 2 jaren (tot september 2022).

De heer prof. dr. Jaap F. Hamming

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn de heren Van Twist en Kramer zeer erkentelijk voor hun inspanningen en hetgeen zij de afgelopen jaren voor Rijnstate hebben betekend en zijn er ook van overtuigd dat met de benoemingen van mevrouw Trompetter en de heer Hamming er waardige opvolgers in hun plaats treden. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van Rijnstate en op de algemene gang van zaken binnen Rijnstate. De samenstelling van De Raad van Toezicht ziet er per 1 september als volgt uit:

  • Mevrouw Drs. M. Trompetter, voorzitter
  • Mevrouw Dr. A.P. Nelis                
  • De heer Drs. C. H. Dubbelboer, RA            
  • De heer Mr. O. Muurmans, MBA
  • De heer Prof. dr. J.F. Hamming
Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: