Specialisten lopen op de brug in het Atrium Arnhem

Toelichting op mediabeleid en privacy van patiëntenRijnstate kan en wil op grond van privacywetgeving en het medisch beroepsgeheim geen mededelingen doen over individuele patiënten. Daarom doen wij hierover geen uitspraken in de media. Dit geldt voor al onze patiënten.

Er zijn landelijke richtlijnen en protocollen waar alle ziekenhuizen in Nederland aan gehouden worden, zo ook Rijnstate. Elke dag houden wij elkaar scherp om deze richtlijnen te volgen en wij worden, net als alle andere zorgaanbieders, door de inspectie gevolgd en beoordeeld. Dit om continu kwalitatieve zorg te bieden.

Wat is de controleprocedure time-out?

De time-out is een landelijke procedure om na te gaan of de juiste patiënt de juiste behandeling krijgt. Deze geldt voor alle ziekenhuizen, dus ook voor Rijnstate. Er zijn méér dan zeven stappen om het proces te doorlopen, waarbij patiëntidentificatie één van de stappen is. Dit gehele proces betekent dat de patiënt meerdere keren gevraagd wordt om de naam, geboortedatum, soort behandeling of welke plaats in het lichaam de behandeling plaats gaat vinden. Deze vragen hebben een reden, hoe vervelend deze soms ook worden ervaren. Zo zijn er stopmomenten mogelijk mocht er twijfel zijn.

De regels gelden voor artsen, spreekuurassistenten, verpleegkundigen en betrokkenen bij de behandeling(en) in onder andere operatiekamers, poliklinische behandelingen en op de hartkatherisatiekamer.

Klachtenprocedure

Mocht u niet tevreden zijn of in gesprek willen over een behandeling in Rijnstate, dan is het altijd mogelijk om een klacht hierover in te dienen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: