Tijdelijk helikopterplatform bij Rijnstate voor sneller vervoer patiëntenVanaf woensdag 1 april heeft Rijnstate een tijdelijke helikopterlandingsplaats op haar terrein. Door de coronacrisis moeten er snel patiënten tussen ziekenhuizen vervoerd kunnen worden in heel Nederland. Het platform komt naast Rijnstate Arnhem op de plek waar tot voor kort de oude zusterflat stond.

Medisch directeur Desiree Creemers licht toe: “Om tijdens deze coronacrisis meer vervoer van patiënten door de lucht plaats te laten vinden, heeft elk groot ziekenhuis in Nederland de vraag gekregen van het ministerie van VWS om een helikopterplatform in te richten. Het idee is dat we meer patiënten per dag kunnen verplaatsen omdat we via de lucht reistijd besparen. Ook de artsen die als begeleider meegaan met de patiënten zijn met dit snelle vervoersmiddel minder tijd kwijt.”

Platform op de plek van de oude zusterflat

De meest geschikte en veilige plek om helikopters te laten landen is het braakliggende terrein waar de oude zusterflat stond naast Rijnstate Arnhem. Hier is tijdelijk een helikopterplatform ingericht voor deze noodsituatie. Het is geen structureel platform. Daarom hoeft er geen aparte vergunning aangevraagd te worden; vergunningen hiervoor zijn landelijk afgegeven. Als de crisissituatie over is, bouwen we het helikopterplatform om naar parkeerterrein.

Vluchten tussen 7.00 en 19.00 uur

Hoeveel vluchten er per dag gaan plaatsvinden, is moeilijk in te schatten. Desiree Creemers: “De vluch­ten vin­den over­dag plaats tus­sen 7.00 en 19.00 uur. Het gaat overigens niet alleen om verplaatsing van corona-patiënten, maar ook om andere patiënten die worden verplaatst om de beste zorg op de juiste plek te kunnen krijgen.”

Bovenaanzicht van het helikopterplatform bij Rijnstate Arnhem.

Bijdragen aan de landelijke aanpak coronacrisis

Door dit helikopterplatform laten we als Rijnstate zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen en een belangrijke bijdrage leveren aan de landelijke aanpak tijdens deze coronacrisis. Naast het bouwen van een helikopterplatform hebben we onze IC-capaciteit verdubbeld en zijn er verschillende corona-afdelingen ingericht. Om deze extra capaciteit te bemannen, zijn de afgelopen weken zorgverleners geschoold en is extra apparatuur beschikbaar.

Meer weten?

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: