Rijnstate kiest het consortium Berghege Heerkens Unica voor bouw nieuwe ziekenhuisvoorziening in ElstRijnstate en het consortium Berghege Heerkens Unica gaan samenwerken om de bouw van de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst te realiseren. De partijen hebben daartoe een bouwteamovereenkomst opgesteld. De verwachting is dat de nieuwbouw in het voorjaar van 2021 kan starten.

Na afronding van interne besluitvorming, een onherroepelijk bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen kan de nieuwbouw van de ziekenhuisvoorziening starten. We verwachten in het voorjaar van 2021 te beginnen met de nieuwbouw om het vervolgens begin 2023 te openen.

Bouw in twee fasen

Rijnstate kiest voor gefaseerde nieuwbouw in twee fasen. Fase 1 is een polikliniek voor dagbehandelingen met (beperkte) avond – en weekendopenstelling. Als daar na een aantal jaar behoefte aan blijkt, biedt fase 2 de mogelijkheid om uit te breiden met short stay. Rijnstate Arnhem blijft de hoofdvestiging waar de complexe zorg plaatsvindt. ‘We zijn verheugd om aan te geven dat we samen met Berghege Heerkens Unica onze plannen voor nieuwe ziekenhuisvoorziening concreet kunnen maken. Al tijdens de tenderfase toonde deze combinatie haar meerwaarde door kennis en expertise in te brengen op onderwerpen als duurzame installatieprincipes en slimme gebouwoplossingen. Door middel van deze samenwerking hebben we er vertrouwen in dat we een gebouw realiseren dat bijdraagt aan de invulling van de ambities van Rijnstate,’ aldus directeur bouw Rijnstate Willem Jan Hanegraaf.

In Elst komt de hoofdlocatie voor specialismen als dermatologie, pijncentrum, oogheelkunde en  Vitalys (kliniek tegen overgewicht). Daarnaast komt er een diagnostisch centrum (radiologische ondersteuning, echo’s) en een zorgcoördinatiecentrum in samenwerking met de veiligheidsregio (24/7 aanwezigheid). Bovendien komt er –als de coronamaatregelen voorbij zijn- een vrij toegankelijke ontmoetingsplek met horeca (ook voor bijvoorbeeld treinreizigers) en  beperkte ruimte voor zorggerelateerde detailhandel.

Impressie van de toekomstige ziekenhuisvoorziening in Elst.

Duurzaamheidsambities

‘Wij zijn er als Berghege Heerkens Unica natuurlijk bijzonder trots op dat we geselecteerd zijn als partner. Berghege Heerkens Unica gaat de uitdaging graag aan om de ambities van Rijnstate waar te maken op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Samen met Rijnstate werkt ons team met veel creativiteit en enthousiasme aan de realisatie van de nieuwste duurzame energieoplossingen om het nieuwe pand CO2-neutraal te maken, zoals het toepassen van waterstof voor energieopwekking, het gebruik van energieopslag en hernieuwbare energie. Samenwerking, innovatie en procesoptimalisatie staan daarbij centraal. Door ontwerp, realisatie en beheer te combineren, creëren we een duurzame en comfortabele omgeving voor de patiënten en een prettige werkomgeving voor de medewerkers, met minimale energie- en onderhoudskosten’, aldus Tom Bongers, directeur Bouwbedrijf Berghege, namens het consortium.

Rijnstate zet in op een duurzame - all electric - energieoplossing. Doelstelling is dan ook dat de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Elst CO2-neutraal wordt. Rijnstate heeft de ambitie om als onderdeel van de ontwikkeling een noodstroomvoorziening en energiebank te realiseren op basis van groene waterstof. Om hier gebruik van te mogen maken, moeten we uiteraard voldoen aan een aantal eisen als het gaat om veilige opslag. 

Bestemmingsplan

Om de vestiging van het ziekenhuis naast het station in Elst mogelijk te maken, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage. Tot en met 16 september kunnen belangstellenden de stukken inzien en erop reageren. Op 2 september organiseert de gemeente Overbetuwe een informatieavond hierover. Voor meer informatie over deze procedure en de informatieavond kunt u bellen met 14 0481 of kijken op www.overbetuwe.nl (zoekwoord: Rijnstate).

Polikliniek van de toekomst

Het streven is om in Elst een toekomstgerichte ziekenhuisvoorziening te realiseren, die aansluit op de behoefte van het verzorgingsgebied, veelal jonge gezinnen. Hierin wordt nauw samengewerkt met andere (eerstelijns) zorgverleners. De zorg wordt verleend met intensieve inzet van digitale communicatiemiddelen en nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

 

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: