Balie Oncologisch Centrum

Rijnstate geeft patiënt nog meer inzicht in kwaliteitscijfers van het Oncologisch CentrumRijnstate heeft het inzicht in de kwaliteitscijfers van het Oncologisch Centrum over 2019 uitgebreid met cijfers over nier-, blaas en peniskanker. Afgelopen jaren werden al de cijfers voor prostaat-, long-, en maag-, en borstkanker gepubliceerd. Daarmee hebben patiënten en hun naasten nog meer inzicht in de kwaliteit van de oncologische zorg. 

Het gaat hierbij om de patiëntervaringen, het aantal uitgevoerde behandelingen, wachttijden voor de start van een behandeling en behandelresultaten zoals complicaties en achtergebleven kankerweefsel na een operatie.

Transparant in uitkomsten

Kwaliteitsinformatie wordt in Nederland nauwkeurig geregistreerd door externe instanties. Rijnstate vult dit aan met eigen gegevens. Dat doen we door patiënten te betrekken bij het vastleggen van uitkomsten van de zorg. Dit gebeurt met twee soorten vragenlijsten:

• Met PROM-vragenlijsten geven patiënten voor, tijdens en na de behandeling aan hoe het met hen gaat. Met die uitkomsten kan Rijnstate de zorg zo goed mogelijk afstemmen op de persoonlijke behoeften van een patiënt. Ook krijgt de patiënt zo inzicht in wat hij of zij kan verwachten na de behandeling, bijvoorbeeld over de kans dat een patiënt na een jaar nog incontinentiemateriaal moet gebruiken na een prostaatkankeroperatie. Rijnstate is het eerste ziekenhuis dat cijfers hierover publiceert.

• Met PREM-vragenlijsten meten we hoe patiënten de ervaringen beleven. Zo kijken we bijvoorbeeld in hoeverre een patiënt het gevoel heeft dat hij of zij kon meebeslissen.

Transparant zijn in uitkomsten betekent dat patiënten ook beter keuzes kunnen maken voor een bepaald type behandeling. De uitkomsten zijn te vinden op de pagina van het expertisecentrum Oncologie.

Vergelijken met andere ziekenhuizen

Waar mogelijk vergelijkt Rijnstate de kwaliteitscijfers met het landelijk gemiddelde. Zo tonen de cijfers bij borstkankerzorg aan dat borstchirurgen goed in staat zijn om al het kankerweefsel te verwijderen en tegelijkertijd de borst zo min mogelijk aan te tasten in vorm. In 2019 waren er geen patiënten waarbij kankerweefsel achterbleef na de operatie, landelijk ligt dat percentage op 2,8%. Tegelijkertijd is het percentage patiënten dat borstcontour heeft behouden na operatie met 78% net iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 76%.

Ook tonen de cijfers goede resultaten bij neo-adjuvante behandelingen (chemotherapie die gegeven wordt vóór de operatie en/of bestraling). Deze therapie werd in 2019 gegeven aan ongeveer een derde van onze patiënten, terwijl dat vorig jaar nog ongeveer een kwart was. Ramon van Eekeren, borstchirurg: “We zijn steeds beter in staat in voor start van een behandeling zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de tumor en het gedrag van de tumor. Zo kunnen we goed bepalen of een patiënt bijvoorbeeld in aanmerking komt voor chemotherapie voorafgaand aan een operatie. Dit heeft voordelen voor de patiënt, want meer patiënten kunnen hierdoor borstsparend behandeld worden.”

Wilt u weten hoe Rijnstate scoort op kwaliteit in vergelijking met specifieke andere ziekenhuizen? Kijk dan op de website www.ziekenhuischeck.nl, een website van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ). Hier vindt u onder andere behandelresultaten, kwaliteitsresultaten en beoordelingen.

A.R.T.Z. Oncologisch Centrum

Op het gebied van oncologie werkt Rijnstate samen met Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Radiotherapiegroep. Deze samenwerking heet: A.R.T.Z. Oncologisch Centrum. Binnen A.R.T.Z. delen werkgroepen van specifieke kankersoorten kennis en expertise met elkaar en bespreken de uitkomsten van zorg. Hierdoor verbeteren deze Gelderse zorginstellingen hun oncologische zorg. 

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: