Rijnstate en Philips zetten extra stap in samenwerking om corona-patiënten die zorg nodig hebben te volgenRijnstate en Philips bouwen sinds 2018 gezamenlijk aan de kliniek van de toekomst. De volgende stap is een samenwerking met DrieGasthuizenGroep en Onze Huisartsen in de regio Arnhem om de zorg voor patiënten te verbeteren. Door een combinatie van metingen met draagbare sensoren en vragenlijsten kunnen corona-patiënten op afstand worden gevolgd. Met behulp van deze geïntegreerde oplossing van software en hardware kan Rijnstate beter samenwerken met deze zorgorganisaties in de regio.

Aanpak

Begin mei gaan Rijnstate en Philips in de regio Arnhem samenwerken om corona-patiënten die zorg nodig hebben na ontslag uit het ziekenhuis te volgen. Rijnstate begint met de COVID-19 follow-up van Philips. Daarnaast gaat Rijnstate ook de mogelijkheden verkennen om draagbare sensoren te gebruiken om patiënten binnen en buiten het ziekenhuis te monitoren.

"Rijnstate ziet de mogelijkheid om samen met Onze Huisartsen en DrieGasthuizenGroep corona-patiënten op gecoördineerde wijze te volgen en een stap richting de toekomst te zetten,” zegt Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate. “Het streven is een integrale aanpak voor het volledige zorgpad met screening, vroegdiagnostiek, monitoring in en buiten het ziekenhuis en zelfmanagement-oplossingen. We breiden hiermee onze bestaande strategische samenwerking met Philips uit om de kliniek van de toekomst te realiseren. Deze aanpak kan in ons gehele zorgproces ingepast worden en gaat ons nu helpen bij de zorg voor corona-patiënten en het herstarten van zorg.” Daar waar het buiten de kliniek gaat, doen we dit met genoemde samenwerkingspartners.

Integrale oplossing

Rijnstate wil met de hulp van vragenlijsten en metingen van vitale functies door een draagbare sensor beoordelen welke corona-patiënten (extra) zorg nodig hebben. Deze patiënten bevinden zich buiten de muren van het ziekenhuis, bijvoorbeeld in de VVT-instelling Drie GasthuizenGroep of thuis. Door deze geïntegreerde oplossing krijgt de behandelend specialist binnen Rijnstate of de huisarts een completer beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt. De sensor meet hartslag en ademhalingsfrequentie. Deze meetwaarden én de resultaten van de geautomatiseerde vervolg-vragenlijsten worden in een dashboard weergegeven. Op deze manier heeft Rijnstate overzicht van een eventuele trendwijziging in de gezondheidssituatie van de patiënt en kunnen zorgverleners daarnaar handelen.

De doelstelling van deze pilot is om de patiëntenstromen beter te managen. Hiermee wil Rijnstate het risico op verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen en tegelijkertijd de niet-coronazorg opstarten. Essentiële onderdelen van dit programma worden wetenschappelijk geëvalueerd in samenwerking met Universiteit Twente.

De juiste zorg op de juiste plek

“We gaan de komende tijd samen met Rijnstate en haar zorgpartners werken om de visie van het virtueel zorgcentrum te realiseren,” zegt Henk Valk, CEO Philips Benelux. “We bouwen voort op onze succesvolle en bestaande strategische samenwerking om zowel het ziekenhuis als de regio klaar te maken voor de toekomst. Zowel Rijnstate als Philips zien op het moment de noodzaak om de digitalisering van de zorg te versnellen door de uitbraak van het coronavirus. We focussen niet alleen op het helpen van corona-patiënten maar ook op het herstarten van de zorg voor andere patiëntengroepen. Het is van belang dat we ook in tijden van crisis de zorg voor alle patiënten die daar behoefte aan hebben kunnen doorzetten. Onze innovaties komen hierbij goed van pas. Daarbij vinden wij het wel van belang om samen met ziekenhuizen en het bredere zorgnetwerk zoals Onze Huisartsen, DrieGasthuizenGroep en andere VVT instellingen aan oplossingen te werken die hen helpen bij de patiëntenzorg, zorgverleners ontlasten en fijn zijn voor patiënten. Bovendien ondersteunt deze manier van werken bij een duurzaam zorgmodel.”

Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.philips.nl/questmanager

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: