Rijnstate en Gemeente Overbetuwe gaan akkoord met grondaankoop in ElstRijnstate en de gemeente Overbetuwe zijn het deze week eens geworden over het hoofdlijnenakkoord voor de realisatie van een nieuwe ziekenhuisvoorziening op de locatie Spoorlaan in Elst. Dit betekent dat er een volgende belangrijke stap is gezet in het bouwen van een ziekenhuisvoorziening op deze locatie.

Afgelopen maandag 3 februari stemde de Raad van Toezicht van Rijnstate in met het hoofdlijnenakkoord, waaronder de grondaankoop. Een dag later stemde het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe ook hiermee in tijdens hun collegevergadering. Na een definitief besluit op de koopovereenkomst en een onherroepelijk bestemmingsplan is de vestiging van Rijnstate in Elst definitief.

Gemeente Overbetuwe heet Rijnstate welkom in Elst

Wijnte Hol, wethouder van gemeente Overbetuwe verwelkomde Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate vandaag bij de locatie van de toekomstige ziekenhuisvoorziening. Hiermee is de aankoop officieel.

Wijnte Hol, wethouder van de Gemeente Overbetuwe: “Wat een goed nieuws is dit, ik ben hier erg blij mee. Deze nieuwe vestiging van Rijnstate geeft een enorm positieve impuls aan onze gemeente, op diverse gebieden. Bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid, de samenwerking met andere hulp- en maatschappelijke organisaties en voor de bereikbaarheid van zorg is het een enorme winst. We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt om het mogelijk te maken. Daar wil ik alle betrokkenen hartelijk voor bedanken. Een volgende fase is aangebroken waarin alle partijen nog intensiever gaan samenwerken om de komst van de polikliniek tot een succes te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat gaat lukken.”

Wim van Harten (links) en Wijnte Hol (rechts)

Wim van Harten, voorzitter Raad van Bestuur van Rijnstate: “We zijn erg content met deze plek in Elst voor onze nieuwe vestiging. Het sluit goed aan bij de lokale en regionale zorgbehoefte in deze gemeente en onze ambitie om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Met dit akkoord kunnen we de polikliniek van de toekomst bouwen. Het is een mooie kans om te experimenteren met een innovatieve ziekenhuisvoorziening en daar ook (startende) bedrijven en andere zorgaanbieders bij te betrekken. De inzet van technologie wordt cruciaal voor goede, prettige en veilige zorg. ”

Bestemmingsplan

De gemeente gaat nu verder met het bestemmingsplan. De details werken beide partijen samen verder uit. Rijnstate kiest hierbij voor gefaseerde nieuwbouw in 2 fasen. Na definitieve goedkeuring van dit plan en de vergunningen is de verwachting dat Rijnstate kan starten met de nieuwbouw van fase 1 in 2021.

Juiste zorg op de juiste plek

Rijnstate wil haar zorgactiviteiten zo optimaal mogelijk inrichten. Dat wil zeggen de juiste zorg van hoge kwaliteit op de juiste plek door de juiste zorgverleners. Onder andere door de inzet van e-health, thuismonitoring en concentratie van de zorg in de tweede lijn verwacht Rijnstate in de toekomst minder vastgoed nodig te hebben. Met het oog daarop heeft Rijnstate eind vorig jaar Rijnstate Velp verkocht, maar huurt het gebouw tot eind 2022. Rijnstate blijft zorg aanbieden in de gemeente Rheden: ze onderzoekt op dit moment welke zorgactiviteiten op welke locatie blijft.

De locatie in Zevenaar wil Rijnstate verder ontwikkelen tot centrum voor planbare zorg en ouderenzorg. Met de verschuiving van Arnhem Zuid naar Elst wil Rijnstate een breed palet aan poliklinische zorg aanbieden, dat aansluit op de behoefte van de inwoners van de gemeente, veelal jonge gezinnen. De hoofdvestiging in Arnhem Noord creëert hierdoor ruimte voor alle acute en complexe zorg in de regio.

Vanuit deze locaties houdt Rijnstate in samenwerking met alle zorgpartijen in de regio, met inzet van technologie en met minder vierkante meters vastgoed volledige en kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg beschikbaar en toegankelijk voor de hele regio.

V.l.n.r. Miriam van Veen (senior projectleider), Carla van der Biezen (projectmanager), Mirjam Kok (beleidsadviseur vastgoed) , Wim van Harten (voorzitter Raad van Bestuur Rijnstate), Wijnte Hol (wethouder gemeente Overbetuwe), Sandra Geerts (projectmanager), Willem Jan Hanegraaf (programmadirecteur bouw)

Polikliniek van de toekomst

Het streven is om in Elst een toekomstgerichte ziekenhuisvoorziening te realiseren, die aansluit op de behoefte van het verzorgingsgebied, veelal jonge gezinnen. Hierin wordt nauw samengewerkt met andere (eerstelijns) zorgverleners. De zorg wordt verleend met intensieve inzet van digitale communicatiemiddelen en nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Overbetuwe.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: