Extra aandacht voor zeldzame kankersoortenDeze week is het de Week van de Zeldzame Kankers. Een moment waarop we landelijk extra aandacht besteden aan patiënten met een zeldzame vorm van kanker. Dat is van groot belang want bij 1 op de 5 nieuwe patiënten met kanker gaat het om een zeldzame vorm. Rijnstate behandelt onder andere patiënten met schildklierkanker, hoofdhalskanker, peniskanker, mannen met borstkanker en neuro-endocriene tumoren. Daarbij werken we nauw samen met andere ziekenhuizen.

In totaal leven er meer dan 130.000 mensen met of na een zeldzame vorm van kanker. Voor een zeldzame kanker geldt dat de diagnose ongeveer 1.000 keer per jaar gesteld wordt. Omdat er minder patiënten zijn die een specifieke soort kanker hebben, vindt er minder onderzoek plaats. Het gevolg: de ziekte wordt moeilijk herkend en een goede behandeling is lastiger te vinden. De overlevingskansen voor deze patiënten zijn daardoor vaak relatief lager. Om de kansen voor patiënten met een zeldzame vorm van kanker te vergroten, zijn samenwerking en kennisdeling tussen ziekenhuizen heel belangrijk. Dit ervoor dat patiënten in het ziekenhuis terecht komen waar voor hem of haar de beste zorg kan worden geboden. Dichtbij waar het kan, verder weg als het moet.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Rijnstate werkt bij behandeling van een zeldzame kankersoort altijd samen met andere ziekenhuizen. We zoeken daarbij de samenwerking die het beste past. Charlotte Blanken, een van onze oncologisch chirurgen: “De behandeling van schildklierkanker is hiervan een mooi voorbeeld. Rijnstate is een level 1-ziekenhuis voor de behandeling van schildklierkanker. Dat betekent dat we de hele behandeling uitvoeren, inclusief complexe operaties. Daarbij werken we nauw samen met het Radboudumc, ook een level 1-centrum. We delen ervaring, kennis en kunde en overleggen wat voor patiënten de meest optimale behandeling is. Ook met andere ziekenhuizen in de regio is er nauw contact. Zo zorgen we voor laagdrempelige, efficiënte zorgverlening met korte doorlooptijden voor de hele regio.”

A.R.T.Z Oncologisch centrum

Op het gebied van oncologie werkt Rijnstate nauw samen met Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Radiotherapiegroep. Deze samenwerking heet: A.R.T.Z. Oncologisch centrum. Binnen A.R.T.Z. delen werkgroepen van specifieke kankersoorten kennis en expertise met elkaar. Hierdoor verbeteren deze Gelderse zorginstellingen hun oncologische zorg. Om kennis en ervaring te bundelen zijn er afspraken gemaakt over welke behandelingen in welke ziekenhuizen plaatsvinden. Het voortraject (waaronder diagnostiek) en de nazorg vinden dan gewoon plaats in het eigen ziekenhuis. De werkwijze binnen de ziekenhuizen is op elkaar afgestemd, zodat de zorgtrajecten naadloos op elkaar aansluiten.

Behandeling van kanker

Voor de behandeling van bijna alle vormen van kanker kunt u bij Rijnstate terecht. Goed georganiseerde patiëntenzorg en aantoonbaar hoge kwaliteit zijn belangrijke kenmerken van onze zorg voor mensen met kanker.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: