Carine Doggen benoemd op door Rijnstate en de Universiteit Twente gefinancierde leerstoel 'Data-Driven Health Services Research'In het kader van de samenwerking tussen Rijnstate en de Universiteit Twente is Carine Doggen benoemd tot hoogleraar op een gezamenlijk gefinancierde leerstoel. Carine is in deeltijd wetenschappelijk hoofd binnen het Leerhuis in Rijnstate en was tot nu toe universitair hoofddocent en vakgroepcoördinator van de afdeling Health Technology and Services Research aan de Universiteit Twente (UT).

Er is steeds meer aandacht voor het succesvol invoeren van vernieuwingen en de digitale transitie die de ziekenhuiszorg doormaakt. Data spelen daarin een steeds belangrijkere rol. Door een brug te slaan tussen het meer fundamenteel technologische werk aan de UT en de dagelijkse praktijk in het ziekenhuis en methodologische en epidemiologische kennis in te brengen, kunnen Rijnstate en de UT bijdragen aan kennisopbouw op dit gebied. De leerstoel heeft als thema 'Data-Driven Health Services Research.' 

Doelen van de leerstoel

Doelen van de leerstoel zijn onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van nieuwe technologie thuis en in het ziekenhuis, de relatie met kwaliteit van leven, voorkeuren van patiënten en het slim gebruikmaken van steeds grotere databestanden. In dit kader is het de bedoeling dat de verbinding met- en samenwerking tussen de UT, het nieuwe Techmed Centrum van de UT en Rijnstate verder verbeterd wordt.

Kwaliteit van wetenschap verhogen

Prof. Wim van Harten, voorzitter van de Raad van Bestuur van Rijnstate, is verheugd over deze benoeming, niet alleen vanwege de samenwerking met de Universiteit Twente, maar ook omdat hiermee de kwaliteit van de wetenschapsinfrastructuur en -ondersteuning naar een nieuw niveau getild wordt.

Meer weten?

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: