Vitalys biedt meer ‘Grip op het eten’ met nieuw behandeltraject tegen morbide obesitasVanaf 1 januari 2020 biedt Vitalys haar patiënten een nieuw behandeltraject aan. De nieuwe behandelmodule ‘Grip op het eten’ en nog meer op maat aangeboden zorg leiden tot betere resultaten op lange termijn. Vitalys is de grootste kliniek in Nederland voor maagverkleinende operaties en onderdeel van Rijnstate. De operaties vinden plaats in Rijnstate Arnhem.

“We zijn er als chirurgen van Vitalys heel trots op dat we per jaar ongeveer 1.350 mensen mogen opereren. Maar wat ons betreft houdt het daarbij niet op. Onze begeleiding en nazorg moet top zijn om de beste resultaten op lange termijn te behalen”, vertelt Wouter Vening, bariatrisch chirurg van Vitalys. “In het eerste jaar na de operatie verliest een patiënt het grootste deel het gewicht. Dit is voor ongeveer 80% het gevolg van de operatie. De rest is het gevolg van de eigen inzet om de leefstijl te veranderen. Na een jaar is dit precies omgedraaid. Dan is dus de leefstijlverandering het belangrijkst om op een laag gewicht te blijven. “Gedragsverandering is naast de operatie dus van groot belang om een goed resultaat op lange termijn te behalen. Onze nieuwe behandeltraject gaat hier zeker bij helpen.”

Module ’Grip op het eten’

In het nieuwe behandeltraject wordt gebruik gemaakt van de speciaal hiervoor ontwikkelde module ‘Grip op het eten’, die gebaseerd is op cognitieve gedragstherapie. Dit is een bewezen behandelmethode om gedrag op lange termijn effectief te veranderen. Eetgedrag normaliseren, omgaan met lastige situaties en lichaamsbeeld en zelfbeeld verbeteren staan in ‘Grip op het eten’ centraal. 

Een groepsbijeenkomst bij Vitalys.

In het intensieve traject worden de patiënten begeleid door verschillende professionals, zoals diëtisten en psychologen. Hierin werkt Vitalys samen met HSK Groep en Care for Obesitas. Deze landelijke organisaties zijn expert op het gebied van psychische zorg en diëtistische begeleiding van mensen met (fors) overgewicht. Op deze manier heeft Vitalys de beste zorg voor de behandeling van morbide obesitas samengebracht onder één dak.

Begeleiding op maat

Het begeleidingstraject wordt in principe aangeboden in groepen. Dat is niet nieuw in Nederland. Maar voor mensen die om welke reden dan ook niet in de groep kunnen deelnemen, biedt Vitalys een individueel traject. Zo is er ook speciaal patiënteninformatie ontwikkeld voor patiënten in het individuele traject die moeite hebben met lezen en schrijven.

Naast het volgen van behandelsessies wordt aan patiënten met vaste regelmaat gevraagd om vragenlijsten en eetdagboeken in te vullen. Deze extra monitoring is belangrijk om te volgen hoe het met patiënten gaat en of de behandeling nog op koers ligt. Als dat nodig is, kan er aanvullend op de groepsessies nog een extra gesprek of behandeling plaatsvinden. Andersom kan uit de vragenlijsten opgemaakt worden als patiënten juist minder begeleiding nodig hebben en met minder zorg hun doel behalen.

Vitalys werkt in het kader van de Alliantie voeding in de zorg samen met de Universiteit Wageningen bij wetenschappelijke evaluaties van nieuwe en bestaande behandelmethoden.

Aanmelden voor het traject

Om in aanmerking te komen voor een maagverkleining en een behandeltraject bij Vitalys moet u voldoen aan een aantal criteria zoals leeftijd en de hoogte van de BMI. Als u deze criteria voldoet, heeft u ook een verwijzing van uw huisarts nodig. Meer informatie over Vitalys en het nieuwe behandeltraject vindt u op www.vitalys.nl.

Behandeling van overgewicht

Vitalys, kliniek tegen overgewicht, helpt mensen die al jarenlang een strijd voeren tegen hun overgewicht. Wij zien ernstig overgewicht (obesitas) als een chronische aandoening waar gelukkig wat aan gedaan kan worden. Vitalys is onderdeel van Rijnstate.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: