Rijnstate start proef: vroeg in gesprek met COPD-patiënten over toekomstPatiënten met een levensbeperkende ziekte (zoals kanker, COPD, hartfalen of dementie) hebben vaak verwarrende emoties en zorgen over de toekomst. Voor hen en hun naasten is het belangrijk om al in een vroeg stadium wensen en verwachtingen voor de toekomst te bespreken. Rijnstate is daarom gestart met een proef ‘toekomstige zorgplanning’ voor in eerste instantie patiënten met COPD. Dit doen we samen met Onze Huisartsen en een aantal andere zorginstanties in de regio Arnhem. 

Op 2 oktober vond de aftrap van het project plaats met een bijeenkomst voor thuiszorgverpleegkundigen, huisartsen, en verpleegkundigen en artsen van Rijnstate. Een patiënt kreeg symbolisch de eerste folder uitgereikt over toekomstige zorgplanning.

Wat is toekomstige zorgplanning?

Toekomstige zorgplanning betekent dat zorgverleners zo vroeg mogelijk en op het juiste moment in gesprek gaan met patiënten, die hun wensen en zorgen over hun toekomst of levenseinde kunnen bespreken. Zorgverleners kijken samen met de patiënt welke gevolgen dat heeft voor toekomstige medische behandelingen en zorg. Het is ook belangrijk dat patiënten hun wensen delen met hun dierbaren. En als dat kan een vertegenwoordiger aan te wijzen voor situaties wanneer een patiënt niet meer zelfstandig beslissingen kan nemen. Ondanks het belang ervan vinden dit soort gesprekken in de dagelijkse praktijk nog onvoldoende plaats. 

De eerste folder Uw toekomst met COPD wordt uitgereikt.

Het Centrum Ondersteunende en Palliatieve Zorg van Rijnstate pleit voor een gestructureerde aanpak en fasering van deze gesprekken en start daarom met deze proef. Toekomstige zorplanning komt ook aan bod in het televisieprogramma Topdokters, waarin klinisch geriater Patricia van Mierlo werd gevolgd. 

Vast onderdeel van de zorg

Het doel van de proef is om toekomstige zorgplanning een vast onderdeel van de zorg te maken. Dat het in een vroeg stadium en op de juiste manier besproken wordt door de behandelend arts en eventuele andere betrokken zorgverleners. Wat is nou het juiste moment om het te hebben over deze zorgplanning? Bij de huisarts, in het ziekenhuis, thuis of op een ander moment? Hoe kunnen we de afspraken het beste vastleggen in een zorgplan dat voor alle betrokken zorgverleners en patiënt toegankelijk is? We markeren vaste momenten in het zorgproces waarop zorgverleners het gesprek hierover aan kunnen gaan. Onderdelen zijn (groeps)voorlichting en een individueel gesprek. Deze gestructureerde aanpak en fasering van communicatie wordt in de proef getoetst. 14 november is de eerste informatiebijeenkomst voor patiënten met COPD over dit onderwerp.

Samenwerking met alle zorgverleners

Toekomstige zorgplanning werkt alleen als alle zorgverleners betrokken zijn, met wie COPD-patiënten te maken krijgen. Zo kunnen alle betrokken zorgverleners handelen naar de wens van patiënten, zonder dat daar steeds weer naar gevraagd hoeft te worden. Daarom werkt het Centrum voor Ondersteuning en Palliatieve zorg van Rijnstate in deze proef nauw samen met de afdeling Longgeneeskunde van Rijnstate, (kader)huisartsen COPD en gespecialiseerd verpleegkundigen COPD van thuiszorgorganisaties STMG en STMR. Het effect wordt gemeten in samenwerking met het Radboudumc (Nijmegen) en Saxion Hogeschool (Deventer). Als patiënten en hun naasten in de proef tevreden zijn en de gewenste zorg hebben gekregen, gaan we deze toekomstige zorgplanning ook toepassen bij patiënten met andere levensbeperkende ziekten, zoals kanker, hartfalen, ziekte van Parkinson en dementie.

Meer weten?

Ondersteunende en palliatieve zorg

Als genezing van ziekte niet meer mogelijk is, kan palliatieve zorg van grote betekenis zijn. Het Consultteam Ondersteunende & Palliatieve Zorg heeft aandacht voor de behandeling van pijn en lichamelijke klachten, maar ook voor vragen en zorgen op het psychosociale en spirituele vlak. Met onze zorg streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: