Rijnstate loopt voorop in digitale gegevensuitwisselingRijnstate is één van de eerste tien ziekenhuizen in Nederland die in het kader van het landelijke VIPP 1-programma digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en professional versneld mogelijk maakt. Dit sluit aan bij de doelstelling in onze digitale strategie om binnen vijf jaar alle zorgtrajecten digitaal te kunnen ondersteunen. Vandaag heeft Rijnstate de audit voor de laatste VIPP-module B2 behaald. Daarmee is het uitgebreide VIPP 1-programma succesvol afgerond in minder dan drie jaar.

Met een team van ongeveer 25 medisch specialisten, managers, zorgmedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen hebben we ervoor gezorgd dat het uitgebreide VIPP 1-programma (modules B1, A2, A3 en B3) succesvol afgerond is binnen de gestelde termijn van drie jaar. Gerdy Klein Bleumink, coördinator VIPP bij Rijnstate, is trots en kijkt terug op een intensieve tijd: 'VIPP is een enorme stimulans geweest in de versnelling van de ontwikkeling van het delen van gegevens met patiënten. Ook rondom de patiënt en medicatie zijn goede stappen gezet. De fax kan binnenkort echt gaan verdwijnen!' 

40% van de patiënten gebruikt al Mijn Rijnstate

Rijnstate beschikte al over een patiëntenportaal MijnRijnstate. Met het VIPP-programma is de functionaliteit flink uitgebreid. De patiënt heeft nu inzage in bijna alle onderdelen van zijn medisch dossier. Maandelijks heeft Rijnstate met 40 procent hoge bezoekers aantallen bereikt. Het doel van het programma was minimaal 25 procent. Ook zien we dat een patiënt Mijn Rijnstate waardeert en gemiddeld drie keer per maand terugkeert. Wij zien dit als onderdeel van de bredere digitale ondersteuning die we patiënten bij alle zorgtrajecten gaan aanbieden.

‘Door Mijn Rijnstate heb ik meer regie op mijn ziekte. Ik vind het belangrijk om mijn ziekte goed te begrijpen, zodat ik ervoor kan zorgen dat ik mijn leven zoveel mogelijk kan leven zoals ik dat wil. Het patiëntenportaal Mijn Rijnstate helpt me daarbij’, aldus een patiënt van Rijnstate.

Digitale ondersteuning is een vanzelfsprekendheid

Technologische ontwikkelingen zijn niet meer volgend; ze bepalen in toenemende mate de zorg van nu en de toekomst. Dit geldt zowel voor het medisch handelen als voor de zorgorganisatie en het zorgproces. Dit heeft gevolgen voor patiënten, zorgverleners en medewerkers. Onze rol in het veranderende zorglandschap vraagt om een digitale strategie, waarin onze digitale ambities beschreven staan en die richting geeft aan hoe we het ziekenhuis van de toekomst gaan vormgeven en richtinggevende keuzes die we de komende jaren maken op het gebied van informatie-, communicatie- en medische technologie. Tegelijkertijd verandert de rol van de patiënt. Zo beheert de patiënt meer en meer zijn eigen gegevens, maar wordt er ook 24/7 gevraagd naar toegang tot informatie. Over vijf jaar is bij Rijnstate digitale ondersteuning bij elke patiëntenreis een vanzelfsprekendheid.

Wat is VIPP?

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door het VIPP 1-programma kunnen ziekenhuizen in drie jaar extra stappen zetten om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens via internet. Zo wordt het voor de patiënt een stuk gemakkelijker om informatie van het ziekenhuis te raadplegen. Er zijn vier doelen vastgesteld waar alle betrokken partijen aan meewerken: medicatieveiligheid, patiënt centraal, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling, eenmalig vastleggen van gegevens. Het versnellingsprogramma loopt tot 31 december 2019 met een verlengingsmogelijkheid tot 31 maart 2020.

Lees meer over het VIPP-programma

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: