1. Rijnstate onderzoekt het effect van een nieuwe herniaoperatie

Rijnstate onderzoekt het effect van een nieuwe herniaoperatie

Rijnstate onderzoekt samen met gezondheidswetenschappers van de Vrije Universiteit en met het Erasmus MC en het LUMC of een nieuwe, voor de patiënt minder belastende, herniaoperatie zich kan meten met de gangbare herniaoperatie.

Zijn beide operatietechnieken ten minste even effectief, met vergelijkbare kosten, dan wordt de nieuwe techniek ook in het basispakket opgenomen. Voor patiënten die deel willen nemen aan deze studie, en voldoen aan de gestelde criteria, is de PTED-techniek voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering.

Sneller naar huis

Bij de nieuwe aanpak, de PTED behandeling, is geen algehele narcose of ruggenprik nodig. De operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Een klein sneetje van slechts 8 millimeter aan de zijkant van de rug geeft de chirurg toegang tot de hernia. Met behulp van een endoscoop wordt de hernia met een camera bekeken en kan de hernia met behulp van een paktangetje door de endoscoop verwijderd worden. Gedurende de hele ingreep is de patiënt aanspreekbaar en in staat direct feedback te geven aan de chirurg over het benaderen en mogelijk raken van een zenuw. Normaal gesproken mogen patiënten een aantal uur na de operatie naar huis.

De wereldwijd meest gangbare herniaoperatie, de open microdiscectomie, wordt vaak onder algehele narcose uitgevoerd. Ter hoogte van de hernia wordt een kleine snede in de rug gemaakt. De chirurg heeft hierdoor rechtstreeks, al dan niet met een vergroting, zicht op de hernia. De patiënt blijft na de operatie meestal nog één dag in het ziekenhuis.

Wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk

De afgelopen jaren is er veel positieve media aandacht geweest voor de PTED behandeling. De PTED is echter op dit moment niet in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen, omdat er geen wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd naar de effectiviteit ervan. Dit wordt nu onderzocht door Rijnstate, de Vrije Universiteit, het Erasmus MC en het LUMC door middel van een patiëntenonderzoek. Aan het onderzoek nemen nog vijf ziekenhuizen deel. Als het onderzoek, dat loopt tot en met december 2019, laat zien dat PTED tenminste even effectief en kosteneffectief is als de standaardbehandeling dan wordt de techniek ook standaard vergoed door de zorgverzekeraars. De uiteindelijke beslissing hierover wordt gemaakt door de minister van VWS op advies van het Zorginstituut Nederland (ZiN).

Deelname aan het onderzoek

Wij zijn op op zoek naar mensen met een bevestigde rughernia die daardoor in aanmerking komen voor een herniaoperatie en geïnteresseerd zijn in deelname aan het patiëntenonderzoek naar de PTED-techniek. Het onderzoek is een grootschalig vergelijkend onderzoek. Met andere woorden, er worden twee groepen gemaakt door middel van computerloting. Een groep zal de open microdiscectomie ondergaan en de andere groep PTED. Iedere patiënt heeft dus 50% kans dat hij open microdiscectomie krijgt en 50% kans op PTED. De patiënt en de medisch specialist hebben geen invloed op de loting. Gedurende een jaar na de operatie, vullen patiënten vragenlijsten in waarin gevraagd wordt naar de effecten van de operatie op pijn, functioneren, kwaliteit van leven, herstel en naar zorggebruik en werkverzuim.

Meer informatie over de studie en de criteria voor deelname zijn vinden op www.pted-studie.nl. Tevens kunt u contact opnemen met de afdeling Orthopedie van Rijnstate, telefoonnummer 088-005 7744 of e-mail polichirurgieorthopedie@rijnstate.nl