1. Gemeenteraadslid Arnhem - Daniël Becker
Onze medewerkers in actie

Gemeenteraadslid Arnhem - Daniël Becker

Daniël is gemeenteraadslid van de gemeente Arnhem. Hier zet hij zich voor de ChristenUnie op vrijwillige basis in voor de bevolking van Arnhem. Hij vindt het vooral leuk om zich binnen de politiek te richten op de sociale kant, zoals de zorg. Daarnaast controleert hij het politieke beleid. Ook neemt hij initiatieven over de regels in de gemeente Arnhem.

Daniël ziet als gemeenteraadslid én dialyseverpleegkundige de zorg vanuit veel verschillende perspectieven. Daniël: “In het ziekenhuis ben ik veel bezig met chronische patiënten. Voor deze patiënten zijn afspraken gemaakt over hun woon- en werkomgeving. Als dialyseverpleegkundige hoor ik van patiënten weer terug of het in praktijk ook echt wordt toegepast en wat beter zou kunnen.” 

Behalve dat hij politiek erg leuk vindt, wil Daniël op deze manier een steentje bijdragen aan het verbeteren van de zorg in Arnhem.