1. Toetsen functioneren medisch specialisten
Verbeteren en toetsen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Toetsen functioneren medisch specialisten

De Orde van Medisch Specialisten heeft in 2008 het IFMS-systeem (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) geïntroduceerd binnen de algemene ziekenhuizen. Ook Rijnstate maakt gebruik van dit systeem. IFMS is een gestandaardiseerde methode om het functioneren van specialisten te verbeteren, waarbij onder andere een persoonlijk actieplan wordt opgesteld. Dat gebeurt aan de hand van het bijhouden van een portfolio, het verzamelen van informatie bij derden, het voeren van evaluatiegesprekken en het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Voor wie?

Alle artsen die bij Rijnstate werken, hebben één keer in de drie jaar een IFMS-gesprek. Als een arts twee jaar in dienst is of twee jaar deel uitmaakt van een maatschap, vindt het eerste gesprek plaats. Ook de maatschappen als groep werken aan het verbeteren van hun functioneren, via Groeps Functioneren Medisch Specialisten (GFMS). Rijnstate is één van de weinige ziekenhuizen die aan GFMS doet.