Taal maakt gezonder
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Wat doet Rijnstate aan laaggeletterdheid?

Bewustwordingscampagne zorgverleners

Veel mensen weten niet dat laaggeletterdheid een groot probleem is in de samenleving en dat dit zelfs voorkomt bij één op de zes mensen, dus ook bij onze patiënten. Met een bewustwordingscampagne leren zorgverleners de signalen van laaggeletterdheid te herkennen. Mensen die laaggeletterd zijn, schamen zich namelijk vaak voor hun probleem en doen veel moeite om dit te verbergen. Het is dan ook niet eenvoudig om laaggeletterdheid te herkennen. Zorgverleners krijgen tips hoe ze hun communicatie kunnen aanpassen, zodat de patiënt hen beter begrijpt. Dat is belangrijk als het gaat om uitleg over de behandeling, het innemen van medicijnen en bijvoorbeeld het aanpassen van de leefstijl. Ook kan dit helpen om het probleem met de patiënt te bespreken. Voor de patiënt is dit vaak een opluchting en bij het vervolg van de behandeling kan hier dan rekening mee gehouden worden.

Met hulp verbetert de gezondheid

Patiënten nodigen we uit om ons te vertellen als ze moeite hebben met lezen en schrijven. Veel mensen schamen zich voor hun laaggeletterdheid. Toch is het van groot belang dat ze het melden, zodat wij deze patiënten beter kunnen helpen. Hierdoor verbetert ook hun gezondheid.

Samen met andere ziekenhuizen

Samen met de STZ-ziekenhuizen Albert Schweitzerziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch) en Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) vormen we het netwerk mProve om onze patiënten dagelijks betere zorg te bieden. Samen delen we best practices en vergelijken we resultaten met elkaar.

Ook werken we aan projecten die elk ziekenhuis afzonderlijk niet kan realiseren, zoals betere communicatie met patiënten die moeite hebben met lezen en schrijven. We delen kennis en ervaring en gaan gezamenlijk onze zorgverleners trainen en handvatten geven voor in de spreekkamer. Ook ontwikkelen we samen middelen om de moeilijk begrijpelijke medische informatie toegankelijk te maken voor laaggeletterden.

Bekijk de website van mProve

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: