Patiëntveiligheid
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Beter Ouder

Rijnstate kijkt door de ogen van ouderen

Dat Nederland vergrijst, zien we allemaal om ons heen. Ook binnen Rijnstate krijgen we steeds meer te maken met oudere patiënten (senioren boven de 70). Met het programma ‘Beter Ouder’ maken we medewerkers meer bewust van de zorg die ouderen nodig hebben.

Beter Ouder

Focus op kwaliteit van leven

De oudere patiënt is allang niet meer de patiënt die alleen binnen het specialisme Geriatrie wordt behandeld. Op de afdelingen binnen Rijnstate verlenen wij inmiddels gespecialiseerde ouderenzorg. Ouderen hebben namelijk andere zorg nodig. Door te kijken door de ogen van ouderen weten we steeds beter waar ouderen behoefte aan hebben. Zo kunnen we de zorg bieden die nodig is en helpen wij ouderen om langer zelfstandig te blijven en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden.

Wat doet Rijnstate aan seniorvriendelijke zorg?

  • Patiënten op leeftijd kunnen door een ziekenhuisopname erg achteruitgaan. Daarom screenen wij alle patiënten van 70 jaar en ouder op kwetsbaarheid. Kwetsbare ouderen zijn ouderen met meer dan één (chronische) aandoening en meer lichamelijke beperkingen. Zij hebben een verhoogd risico op functionele achteruitgang tijdens de opname maar ook op een delier (verwardheid), ondervoeding en vallen.
  • Bij een spoedopname besteedt onze Spoedeisende Hulp speciale aandacht aan screening van kwetsbaarheid bij ouderen.
  • Bij een geplande opname nemen wij samen met de patiënt de medicatie en de risicofactoren door en waar nodig worden al interventies ingezet. Bijvoorbeeld op het gebied van voeding en hulp in de thuissituatie.
  • Wij scholen ons verplegend en verzorgend personeel om zo hun kennis over ouderenzorg te vergroten.
  • Naast de afdeling Geriatrie hebben wij op onze locatie Arnhem een speciale interdisciplinaire afdeling voor ouderen. Hier werken de specialismen Neurologie, Interne Geneeskunde en Geriatrie samen in de zorg aan ouderen.
  • In Rijnstate Arnhem is een speciale afdeling Geriatrische Traumatologie voor ouderen (70+) die hun heup hebben gebroken. De geriater (ouderenarts) is hier medebehandelaar en er is een gespecialiseerd verpleegkundige aanwezig. Ouderen krijgen activiteitenbegeleiding en er is speciale aandacht voor onder meer ondervoeding, osteoporose en valpreventie.
  • Voor kwetsbare ouderen met kanker hebben wij een speciale polikliniek. Voorafgaand aan de behandeling hebben zij een afspraak met de klinisch geriater. De doelstelling tijdens de behandeling is het behouden van functies en de kwaliteit van leven. Belangrijk is om zowel overbehandeling als onderbehandeling te voorkomen.
  • Voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, heeft Rijnstate een Centrum voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg. Met deze zorg streven we naar het bieden van een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten met een beperkte levensverwachting. Vaak krijgen patiënten, in deze fase van hun leven, klachten die elkaar snel kunnen opvolgen en de kwaliteit van leven ongunstig beïnvloeden.
  • We hebben speciale faciliteiten voor ouderen. Zo zijn er op onze locatie in Arnhem gastheren en gastvrouwen bij de hoofdingang om ouderen te helpen met in- en uitstappen. Op de verpleegafdelingen zijn sensoren aangebracht om het vallen uit bed te voorkomen. Bij iedere renovatie en verbouwing binnen ons ziekenhuis houden wij rekening met de wensen en behoeften van ouderen.

Wist u dit al?

Maar liefst 25 procent van alle patiënten die in Rijnstate worden opgenomen, is ouder dan 70 jaar. Eén op de vijf patiënten op de Spoedeisende Hulp is een oudere en mogelijk kwetsbaar. Gezien de vergrijzing neemt het aantal oudere patiënten alleen nog maar verder toe.

Logo keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Rijnstate Arnhem is optimaal ingericht op de doelgroep kwetsbare ouderen en heeft hiervoor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontvangen. Rijnstate Arnhem behoort hiermee tot een selecte groep van ziekenhuizen die het keurmerk hebben behaald. In totaal zijn 114 ziekenhuizen gescreend.

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: