Keurmerken
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Keurmerken voor onze bedrijfsvoering

BIG-registratie

Wij vinden het belangrijk dat bij Rijnstate alleen zorgverleners werken die een BIG-registratie hebben. Dit houdt in dat zij aantoonbaar voldoen aan de eisen die gelden voor hun basisberoep. Daarom checken we bij alle (nieuwe) medewerkers in de zorg het BIG-register. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener.

Bekijk het BIG-register

VMS-accreditatie

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) heeft de VMS-accreditatie toegekend aan Rijnstate. Daarmee voldoen wij aan alle voorwaarden. Het VMS vormt het systeem waarmee ziekenhuizen voortdurend risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het VMS is onderverdeeld in dertien thema's, zoals risicobewustzijn van medewerkers, risico’s bij veranderingen en monitoren.

In 2019 is het VMS opgevolgd door de norm NEN 8009/2018. Rijnstate voldoet ook aan deze norm en wordt hier in mei 2021 op getoetst door Qualicor Europe.

Meer informatie vindt u bij VMS zorg

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: