Keurmerken en beoordelingen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend
Laatste informatie over het coronavirus

Keurmerken voor onze zorg per aandoening

Certificaat Hepatitis-behandelcentrum

Rijnstate bezit het Certificaat Hepatitis-behandelcentrum. Dit certificaat is uitgereikt door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) vanwege uitgebreide expertise op het gebied van hepatitis. Om in aanmerking te komen voor het certificaat moet een centrum aan bepaalde criteria voldoen.

Lees meer op de website van de Nederlands Vereniging van Maag-Darmleverartsen

Erkend Pijncentrum

Het Pijncentrum van Rijnstate is door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) aangewezen als erkend pijncentrum. Daarmee voldoet Rijnstate aan de vereiste criteria die zijn beschreven in de Notitie Pijngeneeskunde.

Lees meer op de site van de NVA

Goede palliatieve zorg bij kanker

Rijnstate heeft voor de tweede keer een prestigieuze award ontvangen van de European Society for Medical Oncology (ESMO). De award, die geldt als accreditatie, is een speciale erkenning voor kankercentra met geïntegreerde oncologische en palliatieve zorg van een hoog niveau. Om in aanmerking te komen voor een ESMO-accreditatie moet een ziekenhuis voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Voorbeelden daarvan zijn een doorlopend (na)scholingsprogramma voor palliatieve zorg bij oncologische patiënten en wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van palliatieve zorg.

Meer weten?

Lees meer over palliatieve zorg.

Meer informatie vindt u op de website van de HKZ

HKZ-keurmerk endoscopie

De afdeling Endoscopie van Rijnstate heeft het HKZ-certificaat ‘Patiëntveiligheid voor Endoscopieafdelingen’. De certificering betekent dat de afdeling een zware toetsing heeft doorstaan naar alle aspecten van patiëntveiligheid. Bij een onderzoek op een endoscopieafdeling wordt met behulp van een endoscoop (een flexibele slang, voorzien van een camera) bekeken of er afwijkingen zijn in de maag, darm of longen. Een dergelijk onderzoek brengt risico’s met zich mee. Zo moet bekeken worden of de patiënt de verdoving veilig kan ondergaan en voortdurend bewaakt worden dat de gebruikte scopen goed gedesinfecteerd zijn.

Meer informatie vindt u op de website van de HKZ

Kies uw reumazorg

ReumaNederland kent het keurmerk Kies uw Reumazorg toe aan Rijnstate. Kies uw Reumazorg geeft een overzicht van de reumazorg zoals die in de Nederlandse ziekenhuizen geboden wordt. ReumaNederland kent criteria toe waaraan goede reumazorg aan moet voldoen. Wij voldoen aan al deze criteria van ReumaNederland.

Lees meer op de website van ReumaNederland

Kwaliteitszegel Dermatologie

De afdeling Dermatologie van Rijnstate ontving in 2013 van Huidpatiënten Nederland het Kwaliteitszegel Dermatologie. Het kwaliteitszegel laat zien dat Rijnstate er naar streeft goede kwaliteit van zorg te bieden voor huidpatiënten. Het project Kwaliteitszegel Dermatologie is in 2011 op initiatief van Huidpatiënten Nederland, de koepelorganisatie van huidpatiëntenverenigingen, tot stand gekomen vanuit de visie dat patiënten behoefte hebben aan meer transparantie in de dermatologie. Zo kunt u betere keuze maken voor een zorgaanbieder die bij uw wensen en behoeften aansluit. Criteria voor het zegel zijn onder andere: deskundigheid, emotionele ondersteuning en bereikbaarheid.

Lees meer bij Huidpatiënten Nederland

Patiëntwijzer bloed- en lymfklierkankerzorg, prostaatkanker, darmkankerzorg en maag- en slokdarmzorg

Rijnstate voldoet aan de minimale normen voor goede zorg van patiëntenbeweging Levenmetkanker. Dat betekent dat wij aan de kwaliteitscriteria van Levenmetkanker voldoen op het gebied van bloed- en lymfklierkankerzorg, prostaatkanker, darmkankerzorg en maag- en slokdarmzorg. In de Zorgstandaard staan streefnormen beschreven waaraan goede kankerzorg moet voldoen en de wensen om die zorg beter te maken.

Meer informatie vindt u op de site kanker.nl

Pluim Freya

Rijnstate heeft een Pluim ontvangen van Freya, de patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. We kregen de Pluim omdat we voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria die door Freya zijn opgesteld, zoals een gescheiden wachtruimte, openstelling in het weekend en psychosociale ondersteuning.

Lees meer op de website van Freya

Roze lintje

De Mammacarepoli van Rijnstate heeft een roze lintje van Borstkankervereniging Nederland gekregen. Een roze lintje staat voor goede zorg voor patiënten met borstkanker. Hiervoor heeft Borstkankervereniging Nederland met input van ervaringsdeskundigen en samenwerkingspartners een lijst met 15 basiseisen voor patiëntgerichte borstkankerzorg opgesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een minimum aantal operaties per chirurg en ziekenhuis, de mogelijkheid van een directe borstreconstructie en een vast aanspreekpunt.

Lees meer op de site borstkanker.nl

Smiley

Onze kinderafdeling en dagbehandeling hebben van Stichting Kind en Ziekenhuis het Smiley-kwaliteitskeurmerk ontvangen. Beide afdelingen zijn in het bezit van een gouden Smiley, de hoogst haalbare Smiley. Daarmee voldoen we aan alle door de stichting opgestelde criteria voor kindgerichte zorg. Dit betekent dat:

  • er kinderverpleegkundigen op de afdelingen werken;
  • ouders op elk moment van de dag bij hun kinderen mogen zijn;
  • ouders bij hun kind kunnen overnachten als het in het ziekenhuis moet blijven;
  • ouders de mogelijkheid hebben om voor de operatie te spreken met de anesthesioloog.

Lees meer op de website van Kind en Ziekenhuis

Spataderkeurmerk

We voldoen aan de kwaliteitscriteria voor spataderzorg die door Harteraad in samenspraak met de beroepsgroepen (Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie) zijn vastgesteld. Deze criteria zijn onder andere een duplexonderzoek en de mogelijkheid om diagnostische onderzoeken en het bespreken een behandelvoorstel op één dag aaneensluitend in te plannen.

Lees meer over het keurmerk

Sterkliniek apneu

Het Slaapapneucentrum in Rijnstate Velp heeft twee sterren gekregen van de ApneuVereniging. Het Slaapapneucentrum valt op door de vergaande begeleiding van patiënten, waarbij de specialisten en verpleegkundigen nauw met elkaar samenwerken. De patiënt kan alle specialisten in één keer bezoeken in een ‘single-visit-one-stop’-spreekuur. Ook is er een gratis lifestyle-programma.

Stoma Zorgwijzer

De Nederlandse Stomavereniging heeft samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen de normen goede stomazorg ontwikkeld. Rijnstate voldoet aan deze normen en heeft daarom in de Stoma- en de Urinestomazorgwijzer een groen vinkje achter haar naam staan.

Bekijk de Stoma Zorgwijzer

Vaatkeurmerk

Rijnstate is in het bezit van het vaatkeurmerk, toegekend door Harteraad, de patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte. Het keurmerk van deze organisatie geeft aan dat we voldoen aan de belangrijkste kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg, gezien vanuit het perspectief van de patiënt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan behandeling door gecertificeerde vaatchirurgen, afstemming tussen de verschillende specialismen en een breed behandelaanbod.

Lees meer over het keurmerk

Witte lijst cardiologie van de NVVC

Rijnstate voldoet aan de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) criteria rondom PCI-procedures en ICD-implantaties, inclusief de follow-up. De NVVC publiceert ‘witte lijsten’ van cardiologische centra die aan deze criteria voldoen.

Lees meer op de website van de NVVC

Sluiten

Welke informatie wilt u downloaden?

De pagina die u nu bekijkt, is automatisch aangevinkt om te downloaden. Ziet u hieronder nog meer pagina’s staan? Dan kunt u zelf aanvinken welke pagina’s u wilt toevoegen.

De huidige pagina

Lettergrootte PDF
Deel PDF via: