1. Keurmerken voor diagnostiek en geneesmiddelen
Keurmerken en beoordelingen
Wachtruimte met patiënten zittend en arts en verpleegkundige lopend

Keurmerken voor diagnostiek en geneesmiddelen

CCKL-certificaat voor het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

Het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van Rijnstate is sinds 1998 door CCKL geaccrediteerd. Deze certificering is in 2012 getoetst en voortgezet. CCKL is dé stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van de laboratoria in de gezondheidszorg. Laboratoria die zijn erkend door CCKL en een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen.

Meer informatie vindt u op de website van de CCKL

ISO 15189

Het Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium (MIL) van Rijnstate is ISO 15189 geaccrediteerd. De ISO 15189-accreditatie omvat de internationale richtlijn voor een kwaliteitsmanagementsysteem voor medische laboratoria. Met een ISO 15189 accreditatie geeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is in de laboratoriumresultaten van het MIL.

Meer informatie vindt u op de website van de RvA

Overige CCKL-certificaten

Ook het laboratorium van de afdeling Pathologie heeft een CCKL-certificaat. De afdeling Pathologie onderzoekt weefsels en cellen, bijvoorbeeld om een arts te helpen een diagnose te stellen.

Good Manufacturing Practice voor de apotheek

De ziekenhuisapotheek maakt medicijnen klaar voor patiënten die bij Rijnstate zijn opgenomen. De ziekenhuisapotheek van Rijnstate voldoet aan de GMP-z-norm (Goede Manieren van Produceren in ziekenhuizen). De GMP-z is de standaard voor de bereiding van geneesmiddelen in de Nederlandse ziekenhuisapotheek. De norm wordt toegekend door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die de ziekenhuisapotheek heeft beoordeeld op de gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen.

Meer informatie: de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers